Deel Veldhoek en Schotboersweg centraal tijdens dia-avond Heemkunde Geesteren

Boerderij van de familie Krikhaar-Bouwscholte
Foto: SHG

Woensdagavond 13 november aanstaande houdt Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) de jaarlijkse dia-avond in zaal Kottink voor haar donateurs en overige belangstellenden.

Deze keer staan 20 gezinnen en families, wonende aan de Schotboersweg, Volmersweg, Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar, in het middelpunt van de belangstelling. Met behulp van oude foto’s en ander historisch
materiaal zal uitgebreid worden ingegaan op de geschiedenis van deze families én op de omgeving waar zij wonen.

De huisbezoeken hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden. Momenteel wordt door de mensen van de SHG volop gewerkt aan de presentatie, maar nu alvast een vooruitblik.

Oorspronkelijke namen

Dat van veel Geesterense families nog een beeld te vormen valt, is te danken aan allerlei bewaarde wetenswaardigheden. Zoals die van het Rechterlijk Archief van het Richterambt Ootmarsum waartoe Geesteren, samen met de overige dorpen van de gemeente Tubbergen, vroeger behoorde. Gaat men nu voor allerlei zaken naar de notaris in Tubbergen gaat, toen moest men (veelal te voet) naar Ootmarsum. Enkele namen van toe die in het Rechterlijk Archief Ootmarsum voorkomen, zijn Geert Velt (Veltgeert in de volksmond), Krickhaer, Braekman, Olde Braeck, Wilde Mars, Reindts huijs en Folmerinck. Het is goed voorstelbaar dat de wijknaam De Veldhoek haar oorsprong ontleent aan de familienaam Velt waar genoemde Geert een telg van was.

oms is het heel lastig om erachter te komen wie toentertijd nu precies wie was en tot welke familie hij/zij behoorde. Na de invoering van de burgerlijke stand, in 1811, kwam er veel meer duidelijkheid wat betreft de familienamen. Al werden de oorspronkelijke erfnamen er meestal nog wel bij vermeld. Voorbeelden hiervan zijn Johannes Krikhaar op Bouwscholte, Johannes Snijders op Switten en Bernardus Loohuis op Reints.

Folmerinck, Volmer, Volmerink

De Volmersweg ontleent haar naam aan de familie Volmerink, vroeger ook Folmerinck geheten. In de volksmond kende en kent men de familie als Volman. Dit was van oudsher een Germaanse persoonsnaam samengesteld uit de woorden ‘volk’ en ‘mar’, en betekent vermaard of beroemd onder het krijgsvolk.

Het achtervoegsel ‘ink’ staat voor: zoon van. Letterlijk betekent Volmerink dus zoon van Volmer. In 1949 trouwde J.H. Detert op Monnik uit Weerselo op het erf Volmer. Heden ten dage wordt het bewoond door Harrie Detert op Monnik en zijn gezin.

’t Olde Braeck

Op ’t Olde Braeck, aan de Krikhaarsweg, woont nu al decennia lang de familie Wildemors.

Het voorvoegsel ‘Olde’ komt in de 17e eeuw en later, vooral in de 18e eeuw, veelvuldig voor. Wanneer een boer de bouwerij van zijn erf overdeed aan zijn opvolger, verliet diegene de boerderij en ging dan wonen in een woning die meestal op het erf of in de onmiddellijke nabijheid van de boerderij lag. Hij behield het recht op een negende deel van de opbrengst van de boerderij, om zich te voorzien in z’n levensonderhoud gedurende de laatste periode van zijn leven. De woning waar de oude (‘olde’) boer ging wonen, kreeg het voorvoegsel Oude of ook wel Olde. Zo weet de oudere generatie Geesternaren dat Olde Braeck’n Jan eigenlijk Jan Wildemors wordt bedoeld.

Al speurend in zijn stamboom komen daar onder meer de namen Stam(s)huis, Stamsnijder, de Waaijer, Slutgen,Fleerbos, Rein(d)ers en Alberinck voor.

Onderwijs in de boav’nkamer

In de jaren zeventig werd de boerderij waar thans Erwin Meinders met zijn gezin woont, verplaatst van de Schollinksweg naar de Schotboersweg. Voor zover bekend is uit de overlevering en uit de geschiedschrijving, werd er voor 1752 in de boav’nkamer van deze historische boerderij onderwijs gegeven in de buurtschap Geesteren.

De boerderij was in die tijd eigendom van ’t Schollink (familie Nijhuis) en stond, zoals vermeld, aan de Schollinksweg. De benaming boav’nkamer verwijst naar de uitbouw aan de voorkant van de boerderij. Men kwam via de boav’nduur (voordeur) deze kamer binnen.

Grote belangstelling verwacht

De dia-avond begint om klokslag half acht. Na een lezing door Harry Meinders, belichten Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand met behulp van talrijke oude foto’s en prenten de geschiedenis van de families.

Het gebeuren is gratis toegankelijk voor de donateurs van de SHG. Overige belangstellenden betalen 2,50 euro entree per persoon, inclusief een kop koffie/thee. De families welke voor het voetlicht worden gebracht ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

Gelet op de zeer grote belangstelling de afgelopen jaren, wordt ook nu weer iedereen geadviseerd ruim op tijd te komen. De zaal is vanaf kwart voor zeven geopend.

0