Staatstoezicht en EZ wellicht aanwezig op NAM-bijeenkomst

Foto: Redactie

“Ik ben heel erg ongerust”, zegt wethouder Erik Volmerink op vragen naar de injectie van oliewater onder Tubbergen. “Dat komt vooral ook door de ruis op de lijn. In de media hoor je over lekkages en pompen die kapot zijn. Het zal allemaal wel, wij hebben alleen de officiële rapporten. Maar ik word er natuurlijk niet vrolijk van om andere berichten te vernemen. Genoeg aanleiding om eens te kijken hoe we de onduidelijkheden weg kunnen nemen. Provinciale Staten van Overijssel hebben niet voor niets unaniem een motie aangenomen met die strekking.”

Sinds december vorig jaar is Volmerink bezig alle partijen bijeen te krijgen op een geheel openbare bijeenkomst. Volgende week dinsdag, vanaf 19.30 uur ’s avonds is het zover. Locatie is ’t Oale Roadhoes in Tubbergen. Ook het zogeheten Staatstoezicht op de Mijnen, de landelijke inspectiedienst voor dergelijke ondergrondse activiteiten van de NAM, is erbij aanwezig. “Degene die het veroorzaakt en ook degenen die de controle voeren of verantwoordelijk zijn. Want wij als gemeente hebben ooit eens toestemming moeten geven voor een pomp. Dat is het enige. Verder gaan we nergens over en is Economische Zaken de baas. Zij zijn waarschijnlijk ook aanwezig, net als watermaatschappij Vitens aanwezig. Ze wilden dat graag, meldden zich bij me en daar heb ik geen probleem mee. Sterker nog, het is de bedoeling dat iedereen die met vragen zit er die kan stellen. Dat is de insteek, ik wil nu eindelijk eens weten hoe het precies zit.”