Tubbergse Fiets4Daagse vrijwel zeker van start, zonder Duitse route

Foto: Stichting Sportief Bewegen Natuurlijk Tubbergen

Zoals het er nu naar uit ziet gaat de Tubbergse Fiets4Daagse 2021, die gepland staat van 27 tot en met 30 juli, ditmaal wel van start.

Het bestuur van Stichting SBN Tubbergen heeft er alle vertrouwen in dat de gunstige ontwikkelingen rond het coronavirus de doorgang mogelijk gaan maken. Alleen onverwachte maatregelen van de overheid kunnen nog een spaak in het wiel steken, maar uit het gesprek met de gemeente Tubbergen is een positieve indruk ontstaan.

Maatregelen

Uiteraard zal de organisatie alle maatregelen, die nodig zijn om het evenement veilig voor iedereen te laten verlopen, in acht nemen. Zo zal de inschrijving en aanmelding niet zoals gebruikelijk in de grote zaal van De Delle plaats vinden, maar in de Protestantse kerk ernaast. Daarbij zullen de vrijwilligers die de inschrijving verzorgen, achter spatschermen zitten. Ook zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van een mobiele pinautomaat.

Verder is een looproute ontwikkeld, die begint bij de hoofdingang zodat mensen elkaar binnen bijna niet tegemoet kunnen komen. De organisatie doet overigens een dringend beroep op potentiele deelnemers zich zoveel mogelijk per mail aan te melden: [email protected].

Bij de diverse pauzeplaatsen zullen in overleg met de uitbaters ook de nodige maatregelen worden genomen, rekening houdend met de dan geldende overheidsmaatregelen.

Overigens is het SBN-bestuur er bij het nemen van het besluit de Tubbergse Fiets4Daagse door te laten gaan ervanuit gegaan dat het overgrote deel van de deelnemers eind juli tweemaal gevaccineerd is. Dat geldt zeker voor de bestuursleden en vrijwilligers.

Niet door Duitsland

Ondanks de aangekondigde versoepelingen bij de oosterburen heeft de SBN besloten de routes door Duitsland – traditie op vrijdag – dit jaar te laten vervallen. Dus ook op die dag wordt uitsluitend aan de Nederlandse kant van de grens gefietst.

De organisatoren rekenen op een grote deelname en ze zullen er alles aan doen het fietsfestijn tot een succes te maken!