Twentenaren voeren actie tegen ‘lakse’ overheid en NAM

Injectieput van de NAM
Foto: Mark Mensink

Uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de injectieputten die door de NAM wordt gebruikt om afvalwater in de bodem op te slaan een toenemend gevaar vormt voor mens en natuur. De NAM beweert het tegendeel en wil geen informatie ‘lekken’, maar de inwoners van Noordoost Twente zijn bezorgd en komen in actie.

Het probleem met het injecteren van afvalwater door de NAM is inmiddels uitvoerig beschreven. In april van dit jaar was er een kleine lekkage in de buis die afvalwater transporteert van het olieveld in Schoonebeek naar oude en lege gasvelden in Twente. De olieproductie werd stilgelegd en de buis gerepareerd. Maar nader onderzoek bracht nog veel meer zwakke plekken aan het licht en nu moet er eerst heel veel onderzocht worden voor er verder gepompt mag worden.

Het maatschappelijk draagvlak voor het in de Twentse bodem brengen van giftig afval en afvalwater ontbreekt inmiddels volledig, ook omdat de gebruikte methode onomkeerbaar is – met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien.

Burgerinitiatief

Een aantal bezorgde Twentenaren komt nu in actie tegen de NAM. Doel is om zich in te zetten voor een onbekommerde en veilige leefomgeving voor mens, dier en natuur, nu en in de toekomst van het prachtige Twente.

Het eerste overleg hierover heeft inmiddels plaats gevonden in Rossum waar ongeveer 25 mensen de noodzaak van een ‘actie’ hebben besproken. Bij dit overleg waren deskundigen, bewoners, politici en vertegenwoordigers van verschillende organisaties aanwezig. De bijeenkomst heeft geresulteerd in het oprichten van een stuurgroep, waarvan de leden zonder enig eigenbelang of politieke kleur één gezamenlijk doel nastreven: het stoppen van verdere afvalwaterinjecties in Twente.

Petitie

De Twentse stuurgroepleden willen middels een breedgedragen petitie het maatschappelijke standpunt van de Twentenaren duidelijk maken om zodoende de mogelijk in 2016 te hervatten afvalwaterinjecties definitief  te stoppen. Onder het motto ‘Kom op Twente…laat je horen!’ wordt er vanaf januari 2016 een brede actie ontketend. Deze actie moet leiden tot het intrekken van de vergunning voor het injecteren en de opdracht om te kijken naar andere mogelijke oplossingen, zoals het zuiveren van het afvalwater of het stoppen van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. Met deze laatste mogelijkheid draagt Nederland zeker bij aan de wereldwijde afspraken welke tijdens de laatste klimaattop in Parijs zijn gemaakt: vermindering van fossiele brandstoftoepassing om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.