Oproep voor meer houten vangrails langs gevaarlijke wegen

Foto: Google Maps

De fractie Gemeentebelangen/VVD heeft gisteravond ernstige zorgen geuit over de veiligheid op wegen in de gemeente Tubbergen.

Berichten dat jeugdige bestuurders vaker betrokken zijn bij ongevallen en dat er veel ernstige ongevallen op wegen met veel bomen voorkomen, plus het gegeven dat de aanrijtijden voor spoedmeldingen bij de politie in gemeente Tubbergen veel langer zijn dan in de rest van Twente, maakte dat GB/VVD-raadslid Paul Hannink vragen stelde aan het college. Zo vroeg hij zich af hoe het staat met de bezetting en inzetbaarheid van de politie. Hannink riep ook burgemeester Haverkamp-Wenker op om aandacht voor deze problematiek te vragen bij Veiligheidsregio Twente. Zij zegde dit toe.

Tevens heeft Hannink aan verkeerswethouder Erik Volmerink gevraagd om de optie te bekijken voor het plaatsen van houten vangrails langs bomenrijen aan verschillende wegen, zoals de N343 (Langeveen-Geesteren-Tubbergen-Fleringen), om ernstige ongevallen te voorkomen. De wethouder heeft deze suggestie omarmd en komt hierop terug zodra het op ambtelijk niveau uitgeplozen is.

Reacties