Dinkelland, Losser en Tubbergen willen blijven investeren in Twence

Foto: Redactie

De CDA-raadsleden in Dinkelland, Losser en Tubbergen willen dat hun gemeente aandeelhouder blijft van Twence. Daarnaast zijn zij voor een actief aandeelhouderschap van de stad Münster. Dat gezamenlijke standpunt nemen de woordvoerders van de diverse fracties in binnen hun gemeente.

“Twence levert een belangrijke bijdrage aan de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Twentse gemeenten. Daarnaast levert het bedrijf een gezond rendement op, zeker als Münster ook nog in het bedrijf investeert. Bovendien kan Münster ervoor zorgen dat de capaciteit van de verbrandingsovens goed wordt gevuld én wellicht een rol kan spelen bij de nascheiding van afvalstromen”, zo vertolkt woordvoerder Arie Mentink de mening van de Dinkellandse CDA-fractie.

“Het is belangrijk dat de samenwerking tussen Münster en de Twentse gemeentes binnen Twence goed van de grond komt. Het zou een mooie opstap kunnen zijn naar verdere samenwerking met deze Duitse gemeente op andere terreinen”, aldus Ellen Visschedijk van de CDA-fractie Losser. “We vinden het belangrijk om zelf sturing te geven aan de manier waarop ons afval verwerkt wordt én tegen welke tarieven dit gebeurd. Door voortzetting van het aandeelhouderschap is dit mogelijk”, aldus Hilde Berning-Everlo van het CDA Tubbergen.

De CDA raadsleden in Losser, Tubbergen en Dinkelland beseffen dat verkoop van de aandelen een flinke éénmalige zakcent voor de gemeente kan opleveren, maar kiezen voor het vasthouden aan de milieudoelstellingen en voor een stabiel dividend. “Wij moeten niet alleen naar het hier en nu kijken, maar ook naar de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Daar hoort aandacht voor duurzaamheid en klimaat, voor hergebruik van grondstoffen en natuurlijk ook een goede samenwerking met onze Duitse noabers bij”, alldus Arie Mentink.

De colleges van burgemeester en wethouder beslist uiteindelijk over de toekomst van drie gemeenten in Twence. Dat is zo in de gemeentewet geregeld. Maar de CDA fracties van Losser, Tubbergen en Dinkelland vertrouwen erop dat de colleges de geluiden uit de raden serieus nemen en daarnaar handelen.

Reacties