‘Gemeentes gaan financieel gebukt onder regeldruk bij huishoudelijke hulp’

Foto: Friese Wouden

Gemeentebelangen/VVD roept staatssecretaris Martin van Rijn op tot meer beleidsvrijheid voor gemeenten richting burgers en financiële compensatie wat de huishoudelijke ondersteuning betreft.

Ans Detert Oude Weme (GB/VVD) gaat uit van het standpunt dat burgers zelf aangeven wat hun belang is i.t.t. de vraag wat het probleem is. Ze huldigt beleidsvrijheid om in samenspraak met de burger, uitgaande van diens eigen mogelijkheden, hulp te bieden – passend bij de individuele situatie en niet volgens een door het Rijk opgelegd systeem. “Daarnaast leid regeldruk in het algemeen tot een verhoging van de kosten”, aldus het raadslid.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp onder de wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Hier stond een korting van 40% op het budget van de gemeente tegenover, gerelateerd aan de verwachting dat gemeentes dichter bij hun burgers staan en de aanname dat dientengevolge hulp efficiënter aangeboden kan worden. In het regeerakkoord was opgenomen dat de gemeenten m.b.t. de concrete invulling van huishoudelijke hulp beleidsvrijheid zou worden gegeven. In de zomer van 2016 is er een uitspraak vanuit het Rijk gekomen die het noodzakelijk maakte het beleid aan te passen. Hiermee worden de gemeenten beperkt in hun beleidsvrijheid ten behoeve van de hulpvrager, constateert Detert Oude Weme. “De gemeenten kunnen nu grotendeels conform het systeem hulp aan de hulpvrager aanbieden, gepaard gaande met regeldruk. Dit heeft voor de gemeenten financiële consequenties, terwijl er substantieel minder budget door het Rijk beschikbaar wordt gesteld.”

Terugvorderen

GB/VVD heeft gisteravond samen met andere gemeenteraadspartijen het college opgeroepen om de toegezegde beleidsvrijheid bij het ministerie terug te vorderen en de gemeente financieel te laten compenseren voor de overschrijding van de budgetten, iets dat volgens de partij een rechtstreeks gevolg is van een door diezelfde Rijksoverheid opgelegd systeem.

Reacties