Gemeente verstrekt geen geldleningen meer

Foto: Onbekend

Om willekeur en onduidelijkheid te voorkomen, heeft B&W besloten geen geldleningen meer te verstrekken en gemeentelijke garantstellingen alleen nog maar onder strikte regels af te geven.

Voorheen heeft de gemeente Tubbergen geldleningen en gemeentegaranties verstrekt aan organisaties binnen de huidige gemeente. Het gaat hierbij om welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. Elke aanvraag is destijds zelfstandig behandeld, omdat er geen eenduidig beleid aanwezig is. Met de nota geldleningen en garantstelling komt hieraan een einde, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Het gemeentebestuur heeft besloten alleen nog maar garantstellingen te verstrekken als er sprake is van publieke taken en deze in principe onder te brengen bij waarborgfondsen. “Pas als dat laatste echt niet mogelijk blijkt, en er voldaan is aan de andere criteria, zullen wij overwegen om zelf een dergelijke garantstelling af te geven”, aldus wethouder Tom Vleerbos. “Anders doen we het niet.” De ‘schatkistbewaarder’ wijst er verder op dat alleen maatschappelijke instanties op het gebied van sport, welzijn, zorg en opvang, volksgezondheid, onderwijs, kunst en cultuur aanspraak kunnen maken op een dergelijke regeling.

Vleerbos geeft toe dat de nieuwe nota mede ingegeven is door het feit dat meerdere organisaties, zoals dorpshuizen en andere accommodaties, aan de bel hebben getrokken bij de gemeente wat betreft hun (verlieslatende) exploitatie.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het nieuwe beleid, alvorens dit in werking treedt.

Reacties