‘Vergunning voor extra telefoonmast in grensgebied is terecht afgegeven’

Foto: Redactie

Er lijkt niets meer in de weg te zitten voor het plaatsen van een nieuwe zendmast voor mobiel telefoonverkeer aan de Drieschichtsweg te Manderveen, aan de grens met Duitsland.

Bewoners in het gebied klagen al jaren over slechte bereikbaarheid, maar de extra mast zou een oplossing moeten bieden. In maart gaf het gemeentelijk college een vergunning af voor de realisatie hiervan. Hiertegen werd echter door een buurtbewoner, die overigens op geruime afstand van de beoogde locatie afwoont, bezwaar ingediend.

Onlangs lichtte de bezwaarmaker tegenover de bezwaarschriftencommissie zijn standpunten toe, waarna er een advies werd gegeven aan het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseerde hierin om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren en het eerder genomen besluit te handhaven. Dat advies heeft B&W overgenomen.

Tegen het laatste besluit kan nog 6 weken lang bezwaar worden gemaakt bij de bestuursrechter.

Reacties