‘Hoogste tijd voor een landelijk dekkend milieuschadefonds’

Foto: CC0

Niet alleen in Twente of Overijssel, maar liever nog in heel Nederland moet er een schadefonds komen voor verontreinigingen in het milieu.

Nadat eerder Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamerlid namens GroenLinks) een fonds bepleitte wat de schade dekt die is ontstaan door activiteiten in de diepe ondergrond, sluiten ook verschillende CDA-fracties hierbij aan. “We moeten nu actie ondernemen. Het kan niet zo zijn dat de generaties na ons straks met vervuiling zitten opgescheept die nergens te verhalen is”, aldus Bouwien Rutten (Statenlid).

Milieuschadefonds

De lokale en regionale CDA’ers willen zelfs nog wel een stapje verder gaan dat hun landelijke collega. “Wij pleiten voor een milieuschadefonds waarin risicovolle bedrijven geld storten om schade in de samenleving op te vangen. Het fonds moet dienen als vangnet wanneer schade niet op een andere manier gedekt is of verhaald kan worden. Daarnaast moet worden opgenomen welke partij er aansprakelijk is bij het ontdekken van historische lekkages die ouder zijn 60 jaar”, aldus Rutten.

Fractievoorzitter Hanneke Steen van het CDA in Hengelo: “Milieuschade verhalen is één van de lastigste juridische procedures. We mogen de samenleving en de toekomstige generaties later niet opzadelen met de schade die bedrijven in het hier en nu veroorzaken.”

Verantwoordelijkheid

Uit antwoorden op eerdere Kamervragen die zijn gesteld, blijkt niet zomaar duidelijk is wie er op de lange termijn verantwoordelijk is voor de verontreinigde bodem. De eigenaar is klaarblijkelijk tweemaal voor een termijn van 30 jaar verantwoordelijk voor de bodem waarin men activiteiten heeft ontplooid. Hoe het daarna is geregeld, is niet geheel duidelijk.

Kijkend naar een historische lekkage van Akzo Nobel uit 1987, is de tweede termijn van 30 jaar al in 2017 ingegaan. “Het is dus van groot belang te zorgen voor goede afspraken en voor een goede schadeafhandeling”, zegt Steen.

Reacties

article
57213
Niet alleen in Twente of Overijssel, maar liever nog in heel Nederland moet er een
https://tubbergen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180314/is-hoogste-tijd-landelijk-dekkend-milieuschadefonds/
2018-03-14T10:57:46+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/03/14105931/Rokende-schoorstenen.jpeg
Politiek