Levendige discussie door inwoners Vasse en omstreken over toekomstplannen

Evenals de andere kernen in de gemeente Tubbergen werkt Vasse en omstreken hard aan de invulling van het project Mijn Dorp 2030. Op initiatief van de beleidscommissie Mijn Vasse 2030 hebben vertegenwoordigers van 29 besturen van verenigingen in Vasse gisteravond in zaal Bolscher gediscussieerd over 11 stellingen.

De 11 stellingen zijn dusdanig breed opgesteld, dat in de ogen van de initiatiefnemers onderwerpen die voor Vasse van belang zijn in beeld komen. Doel van de 4 initiatiefnemers is, dat zichtbaar wordt hoe Vasse zichzelf ziet in 2030. Daar waar sommige stellingen ‘hamerslagen’ waren, werd er bij andere stellingen nadrukkelijk stilgestaan en vond er een levendige discussie plaats. Dit alles onder de bezielende leiding van Monique Sleiderink.

Tot 22 april krijgen de besturen de tijd om intern nog eens over de stellingen te praten. Uiterlijk dan leveren zij hun definitieve keuze in bij een van de leden van de beleidscommissie. De resultaten worden dan verwerkt in een verslag. Dit verslag wordt in juni overhandigd aan Dorpsraad Vasse en de gemeente Tubbergen. Zoals bij monde van voorzitter Rob Wenneger de Dorpsraad Vasse al aangaf, zal deze het initiatief overnemen. Hierbij wordt wel nadrukkelijk steun gezocht bij inwoners.

De leden van de beleidscommissie Mijn Vasse 2030 hopen dat het verslag de aanzet is voor de gemeente Tubbergen om samen met de Dorpsraad Vasse te komen tot richting c.q. beleid, waar de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen zich in terug kunnen vinden. Dit alles onder het motto dat Vasse en omstreken leefbaar is én blijft.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden