Sanering van Teerput Vasse is afgerond

Foto:

Het afdekken van de teerput in Vasse is klaar. Met het planten van een boompje op het terrein rondt gedeputeerde Ineke Bakker (milieu, wonen en financieel toezicht) vrijdag de sanering officieel af.De teerputten van Vasse liggen tussen Tubbergen en Vasse, aan de Tumuliweg. Het gebied ligt op de stuwwal van Ootmarsum, net boven de slenk van Reutum.

Het was oorspronkelijk een zandafgraving, die vooral in de jaren 1960-1970 gebruikt werd voor het dumpen van chemisch afval. Het gebied is nu begroeid, maar er stroomt nog steeds regelmatig teer uit de twee teerputten.

De teerputten aan de rand van een waterwingebied. Op 1,5 kilometer afstand van de teerputten wordt drinkwater gewonnen.

Het project tot nu toe
De provincie Overijssel is in maart 2010 gestart met de bodemsanering van de teerput in Vasse. De sanering van de bodemverontreiniging is complex. Eind 2010 trad op een groot aantal plaatsen op de teerput zuurteer uit de bodem (teererupties). Ook bleek dat er in enige mate sprake was van gasvorming. Er is bij de sanering rekening gehouden met een risico van uittreden van zuurteer. Maar de mate waarin de zuurteer uittrad en tijdstip waarop dit gebeurde, waren niet voorzien. In 2011 is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan van de teererupties. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de ontstane nieuwe inzichten heeft de aannemer de afdekconstructie voor de teerput aangepast.

Op initiatief van en in samenwerking met de bewoners van Vasse is door onafhankelijke onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Watercycle Institute (KWR) een contra-expertise uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunnen worden gedownload in de rechterbalk van deze pagina. Deze contra-expertise heeft niet geleid tot aanpassing van het afdekkingsplan.

Eén van de aanbevelingen uit de contra-expertise was dat er een breed onderzoek moest komen naar stoffen die uit de zuurteer vrij kunnen komen in het grondwater. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren wordt een aantal nieuwe peilbuizen geplaatst. De analyses van het grondwater zullen worden uitgevoerd door het RIKILT (onderdeel van Wageningen UR).

Klik hier voor meer info over de werkzaamheden.

article
2899
Het afdekken van de teerput in Vasse is klaar. Met het planten van een boompje
https://tubbergen.nieuws.nl/nieuws/20131030/sanering-van-teerput-vasse-is-afgerond/
2013-10-30T10:30:31+00:00
https://tubbergen.nieuws.nl/media/sites/332/2013/10/kr8kz5d81r3kfua5tboms4huk-teerput-vasse-afdekken-2.jpg
Nieuws