Canisius-leerlingen buigen zich over duurzame vraagstukken met Geo Future

Foto: Redactie

Binnenkort start Canisius met de Geo Future School. Dit houdt in dat leerlingen uit 3 HAVO, 3 VWO en 3 TTO zich gaan buigen over de ontwikkeling van de duurzame woonwijk van de toekomst. Zij volgen daarom de Geo Future module ‘Energie in de wijk van de toekomst’, welke door het KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) en Canisius is gemaakt.

“Geo Future School heeft als doel om in het onderwijs alfa en bèta dichter bij elkaar te brengen en meer aandacht te geven aan de grote vraagstukken van de toekomst, de zogenaamde ‘grand challenges'”, leggen aardrijkskunde-docenten Emmy Landeweerd en Frank Voshaar uit. “Deze gaan bijvoorbeeld over vragen als hoe passen we onze samenleving aan, aan onze steeds hogere levensverwachting? Hoe bouwen we onze steden om tot ‘sustainable and smart cities’? En hoe kunnen we ons land in de toekomst beschermen tegen wateroverlast?”

Geo Future School geeft aandacht aan deze vraagstukken door in nauw contact met bedrijven en instellingen uit de Nederlandse topsectoren lesmodules te ontwikkelen en TED-sessies te organiseren. De lesmodules worden gemaakt volgens een vast format. De modules doen een beroep op de zogeheten hogere denkvaardigheden en ’21st century skills’. Iedere module wordt afgesloten met een concrete opdracht die al aan het begin van de module wordt gepresenteerd aan leerlingen. Voshaar: “Het hele leerproces staat daarna in het teken van deze eindopdracht.  Leerlingen kunnen een Geo Future Module in verschillende snelheden doorlopen. Zij werken met andere leerlingen samen in wisselende samenstellingen.”

Canisius is vanaf vorig jaar betrokken bij de oprichting van Geo Future School. Hoofdoprichter is het KNAG. Bij de oprichting van Geo Future School zijn bedrijven en instellingen betrokken uit de top-sectoren zoals TNO, Shell, Geodan, ESRI, de Topsector Water, LTO Noord, provincies,  gemeentes, etc.

Leerlingen die in klas 4 aardrijkskunde hebben, kunnen het Geo Future programma blijven volgen en krijgen bij een succesvolle afronding in het examenjaar bovenop hun normale diploma een apart certificaat.

Reacties

article
26914
Binnenkort start Canisius met de Geo Future School. Dit houdt in dat leerlingen uit 3
https://tubbergen.nieuws.nl/nieuws/20151104/canisius-leerlingen-buigen-zich-over-duurzame-vraagstukken-met-geo-future/
2015-11-04T09:45:18+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2015/02/Canisius.jpg
Nieuws