‘Ook de komende 4 of 5 jaar nog injectie van oliewater in Twente’

Foto: Redactie

Om economische en sociale redenen gaat de NAM in elk geval ook de komende 4 á 5 jaar nog door met het injecteren van vervuild water in Twente. Arie van Haeringen van het olie- en gaswinningsbedrijf verklaarde dit vanavond in Reutum, alwaar een informatiebijeenkomst was belegd voor bezorgde burgers.

Het tussentijdse rapport over de alternatieven voor het injecteren van oliewater in o.a. de Tubbergse gasvelden heeft al tot de nodige commotie geleid. En niet alleen in Twente, maar ook in het noorden van het land. Eén van de alternatieven behelst namelijk het lozen van beperkt gezuiverd zout water in de zee nabij de uitmonding van de Eems, net onder de Waddenzee in Groningen.

‘Geld, geld, geld’

Van Haeringen: “Zelfs als minister Kamp aangeeft dat de injectie moet stoppen en er een alternatief gaat komen, duurt het altijd 4 of 5 jaar voordat voor dit laatste alles gereed is gemaakt.” Volgens de NAM-manager speelt ook mee dat de werkgelegenheid rond Emmen ernstige schade oploopt als er voor gekozen zou worden om in z’n geheel te stoppen met oliewinning in Drenthe. “Er is veel geïnvesteerd en het is uiteraard zonde om dan maar te zeggen ‘we stoppen ermee’. Dat we eind dit jaar weer gaan beginnen met het injecteren heeft daar alles te maken”, aldus Van Haeringen. “Door die methode, welke goedkoper is dan een hele nieuwe pijp onder de grond te leggen, is het rendabel om er nog 5 jaar mee door te gaan.” Freddy Mensink, woordvoerder van het burgerplatform Stop Afvalwater Twente concludeerde daarom: “Het gaat alleen maar om geld, geld en geld. Anders niets.”

Harde kritiek op het rapport

Royal HaskoningKHV, dat de alternatieven onderzoekt, geeft met plusjes en minnetjes een waardering aan de verschillende opties. Ook dat leidt tot kritiek. De provincie Overijssel vroeg vanwege gebrek aan ‘in-house’ deskundigheid een second opinion bij de TU Delft. Hun reactie was dat de alternatieven met zuivering, waarna dus het injecteren niet eens meer nodig is, opmerkelijk negatief scoren. Het zou technisch gezien te moeilijk zijn, maar 2 hoogleraren van de universiteit in Delft vegen de vloer aan met die conclusie. Zij opperen dat het al een beproefde techniek is, die overal in de wereld al toegepast wordt. Ook de afzet van het overblijvende zout hoeft volgens de wetenschappers geen probleem te zijn.

Reacties