‘Fusie tussen basisscholen in Tubbergen is onvermijdelijk’

Bart Freriks, interim-directeur van de Marke
Foto: Redactie

De toekomst van basisschool de Marke in Tubbergen is ongewis. Dat laten de samenwerkende scholen via het overkoepelende TOF Onderwijs weten in een nieuwsbrief aan ouders. Mogelijk fuseert de school met de ‘grote broer’ uit hetzelfde dorp, de Wiekslag.

“De afgelopen anderhalf jaar is op de Marke hard gewerkt om de school weer op de kaart te zetten in Tubbergen. Helaas heeft dit voor het nieuwe schooljaar (wederom) niet voldoende aanmeldingen opgeleverd”, schrijft TOF-directeur Cas Bartman. “Na een lastige, maar zorgvuldige afweging is het bestuur tot de conclusie gekomen dat een fusie tussen de Marke en de Wiekslag de enige oplossing is die op korte termijn en op een positieve manier de kwaliteit van het onderwijs binnen een goed pedagogisch klimaat voor de leerlingen kan garanderen.” De medezeggenschapsraad van de Marke, waarin ook een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten zitting hebben, ondersteunt volgens Bartman deze beslissing.

Schoolfusie

De komende weken gaat TOF Onderwijs onderzoeken op welke termijn en op welke manier de fusie gerealiseerd kan worden. Daarin zullen de medezeggenschapsraden van zowel de Marke als van de Wiekslag worden betrokken.

Het streven is om voor de zomervakantie helder te hebben op welke manier en binnen welk tijdsbestek een fusie te realiseren is, aldus Bartman. “Gezien de urgentie van de problematiek zal hangende het onderzoek nu reeds bekeken worden hoe we het komende schooljaar gaan inrichten.”

Leegstaande klaslokalen

De mogelijke fusie tussen beide scholen klinkt onderwijswethouder Roy de Witte niet verrassend in de oren. “Ik wist natuurlijk dat de discussie speelde en dat er problemen waren. Kijk, ik had veel liever gehad dat de Marke bij me was gekomen om te vertellen dat ze wilden uitbreiden – dat ze bij wijze van spreken 10 extra klaslokalen nodig hadden voor het accommoderen van hun leerlingen. Helaas is dat niet het geval en dan moeten er harde keuzes worden gemaakt”, aldus De Witte. “Het is echter niet aan mij om hierover te beslissen, dat is aan het onderwijs zelf. Zij weten beter dan wie dan ook wat het beste is voor leerlingen en in het verlengde hiervan natuurlijke de ouders en andere betrokkenen, want ook bijvoorbeeld de PKN Tubbergen heeft zich er hard voor gemaakt. Jammer genoeg lijkt het niet gelukt.”

Reacties