Opvolger VVV wordt zichtbaar voor de toerist

Jeanine Hoogerbrugge
Foto: Toeristisch Glinsterend Tubbergen

Gisteravond maakte het bestuur van de stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (TGT) haar nieuwe medewerkster en het logo bekend aan de toeristische ondernemers in de gemeente Tubbergen. Daarmee heeft de opvolger van de vorig jaar opgeheven VVV een volgende stap gezet in de professionalisering van de nieuwe organisatie.

De zoektocht van het bestuur naar een nieuwe medewerkster is afgerond. Per 10 juli jongstleden is Jeanine Hoogerbrugge in dienst getreden van de TGT. Zij wordt het verlengstuk van het stichtingsbestuur en het gezicht van de toerismebevordering in de gemeente Tubbergen. Haar hoofdtaak voor 2017 en 2018 is het creëren van een structureel en breed draagvlak bij o.a. het bedrijfsleven en (maatschappelijke) verenigingen binnen en buiten de grenzen van Tubbergen.

Jeanine is geboren in Hoogeveen, woont ruim 10 jaar in Weerselo en kent Tubbergen en haar kernen. Zij heeft ruimschoots ervaring met het binden en verbinden van mensen en ondernemingen, aldus het TGT.

Nieuw logo

Het bestuur is erin geslaagd een nieuw logo te ontwerpen. Omdat de stichting niet meer valt onder VVV Nederland kan dat logo niet meer gebruikt worden. Het nieuwe logo bestaat uit 9 vlakken. Deze vlakken vertegenwoordigen de 9 kernen van de gemeente Tubbergen. Dit weerspiegeld ook de betrokkenheid en samenwerking vanuit de afzonderlijke kernen, waar het bestuur van de stichting naar zoekt.

FIP’s

Het bestuur van de stichting heeft ervoor gekozen om geen baliefunctie meer in te richten voor de toerist op één plek in Tubbergen. In plaats van het gebruikelijk informatiekantoor (VVV) is ervoor gekozen om per kern 2 zogeheten FIP’s in te richten. Op dit moment heeft de stichting 15 FIP’s verdeeld over alle kernen van de gemeente. Alle FIP’s staan vermeld op de site www.beleeftubbergen.nl

Door deze spreiding realiseert de stichting meerdere doelen in één keer. Er zijn meer punten waar de toerist informatie kan verkrijgen, de openingstijden zijn sterk uitgebreid omdat veel toeristische ondernemers FIP zijn en er wordt directe betrokkenheid gerealiseerd vanuit de kernen. Alle FIP’s hebben inmiddels informatie gekregen en kunnen deze delen met de toerist.  De komende weken wordt er nog hard gewerkt aan een uniforme uitstraling (bewegwijzering, infobordje, et cetera).

Draagvlak creëren

Een van de grootste uitdaging waar de stichting voor staat is het creëren van draagvlak binnen de afzonderlijke kernen van de gemeente Tubbergen. Met draagvlak wordt hiermee mede een gezonde financiële structuur bedoeld.

Om dit draagvlak te creëren heeft het bestuur reeds contact gezocht en gevonden met alle vertegenwoordigende ondernemersverenigingen. Het initiatief is zeer positief ontvangen. Inmiddels heeft het bestuur opdracht gegeven om inzichtelijk te maken waar elke kern trots op is. Deze inventarisatie is inmiddels gestart. De eerste gesprekken zijn zeer open en bieden meerdere kansen voor de nabije toekomst.

Medio juli zal deze inventarisatie afgerond zijn en wordt er een verslag opgesteld. Dit verslag dient als input voor het nog op te stellen marketingplan (tweede helft 2017). Verder verwacht het bestuur met deze inventarisatie elke afzonderlijke kern nog beter te kunnen profileren bij de bezoekers van Tubbergen. Periodieke nieuwsbrieven kunnen dit o.a. ondersteunen.

‘Nog veel op het bordje’

Het bestuur heeft vanaf de start aangegeven dat 2017 een overbruggingsjaar wordt. Dit jaar dient de basis gelegd te worden om in 2018 daadwerkelijk te kunnen oogsten. Daarom zijn de taken van de stichting na 11 juli niet opgedroogd. De komende maanden wordt de aandacht gericht op o.a. het binden van participanten, omdat er sprake is van een stichting is er geen sprake meer van leden – zoals bij de VVV het geval was. Daarnaast wordt het marketingplan en een begroting voor de komende jaren opgesteld.

Samen met De Glinstering wordt gewerkt aan een pilot en de FIP’s krijgen zoveel mogelijk een uniforme uitstraling (buiten en binnen het bedrijf). De website krijgt een upgrade en verder zoekt het bestuur nog naar kandidaten die of willen deelnemen in een van de subgroepen ofwel zitting willen nemen in het bestuur. Gezien de positieve ontwikkelingen, ook vanuit de diverse kernen, verwacht het bestuur na de vakantie de openstaande functies relatief snel ingevuld te hebben.

Door samen de schouders eronder te zetten in combinatie met de verwachte economische ontwikkelingen, voorziet het bestuur een zonnige toekomst voor toeristisch Tubbergen alsmede alle andere ondernemers en belangenverenigingen.

Reacties

Cookieinstellingen