Canisius Tubbergen verbouwt schoolgebouw

Canisius Tubbergen is vorige week woensdag begonnen met de verbouwing van het schoolgebouw.

“We gaan eigenlijk drie grote veranderingen doorvoeren binnen het huidige schoolgebouw”, legt locatiedirecteur Maaike Hagedoorn uit. “Ten eerste komt er een betere klimaatbeheersing, waardoor we een frissere school worden. Ten tweede zorgen we voor ruimere lokalen en tot slot worden er meer studie- en werkplekken gebouwd.”

De verbouwing is volgens Hagedoorn nodig om op meerdere fronten een kwaliteitsslag te kunnen maken. “De huidige lokalen zijn erg krap om het onderwijs te geven zoals de docenten dat voor ogen hebben. We willen meer maatwerk bieden. Vroeger stond de leerkracht voor de klas en consumeren de leerlingen de materie. Dat was vooral eenrichtingsverkeer, maar zo zit het onderwijs al lang niet meer in elkaar.” De locatiedirecteur legt uit dat leerlingen straks vaker zelf aan de slag gaan en ook beter leren samenwerken, terwijl de leerkracht makkelijker tussen de leerlingen door loopt en het overzicht en de regie behoudt. “We willen graag ruimte creëren om ruimte te kunnen geven. Het onderwijs moet leidend zijn voor het gebouw en niet andersom.”

Natuurlijk profiteren ook de leerlingen van de verbouwing, vertelt Hagedoorn tot slot. “Ze krijgen moderner en gevarieerder onderwijs, waardoor het beter aansluit bij de vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. Ook kunnen ze in de tussenuren of tijdens de lessen gebruik maken van de studie- en werkplekken. Zo worden ze beter voorbereid op het mbo, hbo of wo.”

De eerste fase is vorige week woensdag begonnen en zal gereed zijn voor aanvang van komend schooljaar. In de zomervakantie van 2018 wordt fase 2 doorlopen, waardoor alles aan het begin van schooljaar 2018/2019 klaar is.

Reacties