MANS in 5 jaar tijd doorgegroeid naar een ‘flinke jongen’

Merel Arts presenteert Zikke aan MANS-leden
Foto: Mark Mensink

Gisteravond kwamen de leden van MANS bijeen om het eerste lustrum van het ondernemersnetwerk te vieren. Vele complimenten vielen de initiatiefnemers en (voormalige) bestuursleden ten deel.

In 5 jaar tijd heeft MANS (afkorting van Motiveren, Activeren, Netwerken, Samenwerken) zich ontwikkeld tot een vereniging voor kleinere ondernemingen die niet meer weg te denken is uit de gemeente, benadrukte burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker. “Ondernemers in Tubbergen kennen elkaar, overleggen met elkaar en gunnen elkaar het beste. Zo’n ondernemersklimaat is een groot goed. Want ‘handel’ op zich zorgt niet alleen voor meer levendigheid in een dorp, maar draagt ook bij aan de werkgelegenheid, het kennisniveau en de onderlinge verbondenheid.”

Kroamschudd’n

Inmiddels 6 jaar geleden richtten Tiny Peddemors en Niek Hannink samen MANS op, omdat zij een netwerk misten waarin kleine zelfstandigen met elkaar ervaringen konden delen. Na een eerste bijeenkomst met (toekomstige) leden, intussen 5 jaar geleden, is het ondernemersnetwerk nu uitgegroeid naar een ledenaantal van 70.

Voorzitter Hannink maakte van de gelegenheid gebruik om (oud-)bestuursleden voor hun tomeloze inzet te danken.

Lokale economie stimuleren

De burgemeester ging tevens in op het koopgedrag van de gemeentelijke organisatie. “Het gezegde ‘koopt in den vreemde niet wat uw eigen dorp u biedt’ gaat zeker op voor Tubbergen. Door producten zoveel mogelijk in onze eigen gemeente te kopen, dragen we met ons allen bij aan het in stand houden van de lokale economie. Als gemeente beseffen wij dat als geen ander. Dat is ook de reden dat wij onze producten en diensten waar mogelijk lokaal inkopen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar het streven is er zeker.”

Reacties