Gemeente Tubbergen telt meeste jongeren met rijbewijs

Foto: CC0

Het aantal 18- tot 30-jarigen met een autorijbewijs is het hoogst in de gemeente Tubbergen. Dat maakt het CBS (Centraal Bureau Statistiek) bekend.

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is 2 keer zo hoog als van stadsjongeren. Begin 2015 had gemiddeld 1 op de 5 jongeren (18 tot 30 jaar) in de zeer stedelijke gebieden een auto. In niet stedelijke gebieden was dat 2 op de 5. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS naar het autobezit van jongeren.

Begin 2015 telde Nederland 2,5 miljoen jongeren tussen 18 en 30 jaar. Van hen had 68% een autorijbewijs, nog geen 30 procent had een auto op zijn of haar naam staan. Er is een groot verschil in rijbewijs- en autobezit tussen werkende en studerende jongeren. Het inkomen speelt hierbij een belangrijke rol. Van de studerenden had 60% een rijbewijs en 8% had een auto. Van de werkenden had 83% een rijbewijs en 48% bezat een auto.

Auto- en rijbewijsbezit op platteland hoog

Het verschil in auto- en rijbewijsbezit tussen jongeren in zeer sterk stedelijke gebieden en niet stedelijke gebieden is groot. Bijna 80% van de jongeren in de niet verstedelijkte gebieden had in 2015 een rijbewijs. In Tubbergen (88%), Reusel-De Mierden, Oirschot, Aalburg en Staphorst is het rijbewijsbezit onder jongvolwassenen het hoogst. Meer dan 85 procent van de jongeren in deze gemeenten had in 2015 een rijbewijs.

Van de jongeren in de niet stedelijke gebieden had 40 procent een auto. In Aalburg en Borsele is het autobezit het hoogst, meer dan de helft van de 18- tot 30-jarigen heeft daar een auto. In de gemeente Tubbergen is dat maar 37%.

Steden

Jongeren in zeer sterk verstedelijkte gebieden hadden in 2015 met 60% veel minder vaak een rijbewijs dan jongeren in niet stedelijke gebieden. Veel gemeenten waar het autorijbewijsbezit laag is, bevinden zich in de Randstad en in de provincie Groningen. In Maastricht hebben jongeren het minst vaak een rijbewijs (48%), gevolgd door Den Haag en Schiermonnikoog (53%).

In de zeer sterk verstedelijkte gebieden heeft 19% van de jongeren een auto. Het lage autobezit is er onder andere toe te schrijven aan het lagere rijbewijsbezit. Daarnaast zijn in grote steden parkeerplaatsen schaars en voorzieningen vaker dichtbij en kan er meer gebruik gemaakt van alternatieven voor de auto zoals het openbaar vervoer en de fiets.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden