Jan Kamst benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jan en Mieke Kamst bij de benoeming
Foto: YouTube / AAvisie

Jan Kamst uit Tubbergen is afgelopen week benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Na een dienstverband van 38 jaar, waarvan bijna 25 jaar als directeur-bestuurder, heeft Jan Kamst de woningstichting Sint Joseph in Almelo verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Tijdens een drukbezochte receptie in het Theaterhotel werd op 11 april afscheid van externe relaties genomen. Diverse sprekers gingen in op de belangrijke rol die de woningstichting Sint Joseph de afgelopen decennia heeft vervuld. De vele nieuwbouwprojecten die zijn gerealiseerd en die de stad in positieve zin hebben veranderd, werden daarbij genoemd. Jok werd aangehaald als een vasthoudende bestuurder, die kansen zag en ze oppakte. Ook zijn betrokkenheid bij de stad en bewoners werden geprezen.

Voor zijn vele verdiensten voor zowel Sint Joseph als op maatschappelijk terrein, in en buiten Almelo, werd Kamst onderscheiden. De burgemeester van Almelo mocht hem, namens de koning, meedelen dat hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Voor zijn grote inzet voor de gemeente Almelo werd hij onderscheiden met de erepenning.

Kamst was in het verleden o.m. vrijwillig actief als voorzitter van de seniorenraad in de gemeente Tubbergen, nauw betrokken bij de fusie tot Pancratiusparochie en bestuurslid bij het Elisabethfonds.

Reacties

article
58413
Jan Kamst uit Tubbergen is afgelopen week benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
https://tubbergen.nieuws.nl/nieuws/20180414/jan-kamst-benoemd-tot-ridder-orde-oranje-nassau/
2018-04-14T12:25:21+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/04/14120612/Screenshot-2018-04-14-12.02.06.png
Nieuws