Essenkracht veelbelovend van start

Foto: Essenkracht

Na een intensieve periode van voorbereiding en afstemming met lokale duurzaamheidsinitiatieven is afgelopen maandag stichting Essenkracht formeel opgericht in het gemeentehuis te Tubbergen.

Essenkracht is het duurzaamheidsplatform voor alle inwoners van de gemeente Tubbergen en bundelt alle opgedane ervaringen van lokale initiatieven. Het doel van Essenkracht is het realiseren van duurzame projecten om hiermee de
leefbaarheid ook voor de toekomst te waarborgen.

Kennis delen en initiatieven verbinden zijn belangrijke doelen van Essenkracht en daarom is elke woonkern vertegenwoordigd in het bestuur. Het idee is dat niet elke kern opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, maar gebruik kan maken van de kennis die het platform heeft. Tenslotte biedt Essenkracht volgens de bestuursleden dé kans om op te schalen, iets wat in de kernen moeizaam is gebleken. Bestuurslid Harald Zegeren: “Wij willen vooral laten zien wat er in onze gemeente allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid, dit met elkaar verbinden om zo de duurzame agenda van Tubbergen te versnellen.”

De focus ligt als eerste op het thema energie. “De duurzame energietransitie is na de industriële revolutie in 1900 de grootste transitie waar wij met zijn allen voor staan”, vervolgt Zegeren. “In de energietransitie van de 21e eeuw spelen vragen over nieuwe technieken in relatie tot ruimtelijke inpassing en sociale/economische effecten. Het is een zeer complex vraagstuk in een publieke omgeving, dat effect zal hebben op alle inwoners van Nederland dus ook voor de inwoners van de gemeente Tubbergen.”

Samen

Waarom samen? Zegeren: “Omdat we gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen en heel veel onderwerpen beter gemeenschappelijk aan kunnen vliegen dan ieder dorp afzonderlijk. Niet alleen om de kennis en capaciteit te delen, maar ook om mogelijkheden die ontstaan door samenwerking te kunnen benutten en aantrekkelijk te zijn voor externe partijen bij bijvoorbeeld inkoop in de markt of verwerving van subsidies bij overheden. Dit betekent dat we vanuit een gezamenlijke missie gaan samenwerken op duurzaamheidsthema’s en duurzaamheidsprojecten. Afhankelijk van het soort project bekijken we wat de beste aanpak is en hoe we het lokaal resultaat zo optimaal mogelijk kunnen krijgen. Er kunnen dus argumenten zijn om bijvoorbeeld per dorp een project te draaien. Elk duurzaamheidsinitiatief (dus ook bijvoorbeeld verenigingen of bedrijven) in de gemeente Tubbergen kan hierbij aansluiten.”

Samenwerken in de transitie: Essenkracht

In de gemeente Tubbergen hebben de initiatiefnemers van de dorpsinitiatieven afgesproken dat Essenkracht werkt o.b.v. drie principes: draagvlak, lokale lasten moeten tevens lokale lusten opleveren en het vergroten van de leefbaarheid. Hubert Boerrigter: “Kernen in onze regio worstelen met het leefbaarheidsvraagstuk. Hoeveel voorzieningen kunnen er de komende jaren nog in stand worden gehouden om inwoners voldoende te binden. Een burgerinitiatief van bijvoorbeeld duurzame energie-opwekking levert een bijdrage aan de leefbaarheid door een deel van de opbrengsten te laten terugvloeien naar de (leefbaarheids)voorzieningen. In tegenstelling tot de grote energiebedrijven waar de winst naar een enkele partij vloeit, zorgt een burgerinitiatief ervoor dat het rendement veel directer over veel partijen wordt verdeeld en een bijdrage levert aan het algemeen belang.”

Reacties

article
62136
Na een intensieve periode van voorbereiding en afstemming met lokale duurzaamheidsinitiatieven is afgelopen maandag stichting
https://tubbergen.nieuws.nl/nieuws/20180918/essenkracht-veelbelovend-start/
2018-09-18T17:55:08+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/09/19095616/Essenkracht1.jpg
Nieuws