‘Stikstofplannen funest voor Hanstéhook en Hezingen’

Foto: Theo Lansink

De onlangs door het kabinet gepresenteerde stikstofplannen zijn in Hanstéhook en Hezingen, twee buurtschappen nabij Vasse, ingeslagen als een bom.

In de plannen is aangegeven dat de stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden meer dan 95 procent verlaagd moet worden en één kilometer daaromheen 70 procent.

Zowel de Hanstéhook als Hezingen liggen bij Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek, alle agrarische bedrijven liggen hierin of binnen een straal van één kilometer daarvan. Dus als de plannen precies zo worden uitgevoerd zoals ze zijn aangekondigd, betekent dit dat veel boerenbedrijven – of mogelijk alle – zullen moeten verdwijnen.

“Dat is niet alleen een groot probleem voor de betrokken agrariërs, maar voor alle inwoners van het gebied. Voor de inwoners komt de leefbaarheid op het platteland nog verder in de knel”, geven de buurtbewoners aan. “Een probleem waarvoor al eerder aandacht gevraagd is bij de overheid omdat er al verschillende agrariërs eerder zijn uitgekocht uit dit gebied.”

De inwoners hebben daarom de krachten gebundeld en vragen samen aandacht voor dit probleem, bijvoorbeeld middels spandoeken die opgehangen zijn aan de Hooidijk en de Oosterveldsweg.

Reacties

Cookieinstellingen