Jagers doden aangereden ree

Een uit de richting van Langeveen aanrijdende automobilist moest ongeveer een uur geleden bot op de rem gaan staan, maar kon een snel de weg proberende te oversteken reewild niet meer ontwijken. Er volgde een harde klap, waarbij het ranke diertje dodelijk gewond raakte.

Hevig bloedend, zwetend van angst en totaal gedesoriënteerd. Voor een vanmiddag op de Hardenbergerweg te Geesteren aangereden ree naderende het einde spoedig. De in allerijl opgeroepen jagers die volop ervaring hebben met dergelijke voorvallen, zagen nog maar een enkele uitweg: zo snel mogelijk het zwaargewonde dier uit haar lijden verlossen.

Wat er daarna volgde, wilde de betrokken autobestuurder liever niet zien. De man liep half toekijkend weg van de gespannen scène. Een jager aarzelde niet en pakte zijn jachtmes, zette dit direct achter de kop in de nek van het beest en sneed deze vervolgens door. De korte tegensparteling die volgde is begrijpelijk voor ieder doodsangst verkerend wezen. Gelukkig voor alle aanwezigen duurde dit bloederige proces niet lang en het ree was spoedig morsdood.

Regels onduidelijk

Als er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan roept de meldkamer van de politie een daarvoor beschikbare faunabeheerder op. Deze vakkundige mensen zijn aangesloten of geaccrediteerd door de SWN. Zij hebben een speciaal verlof om deze dieren te mogen vervoeren en tevens gewonde dieren uit hun lijden te verlossen. Is het gewonde dier gevlucht, dan zorgt de faunabeheerder ervoor dat het gewonde dier wordt opgespoord. In de praktijk neemt deze procedure van meldkamer naar een bevoegd persoon soms uren in beslag. Wat de opgeroepen jager als omstander heeft gedaan, dus door het ree binnen afzienbare tijd na de botsing met een auto uit zijn eindeloos lijden te verlossen, is daarmee eigenlijk tegen de regelgeving in. Desondanks wordt het weleens gedaan, zo weet Barend Wijman van de wildbeheereenheid in de gemeente Tubbergen. “De regels zijn behoorlijk krom en met de nieuwe wet natuur in sommige gevallen onduidelijk. Het is zelfs zo dat een aangereden stuk wild uren mag lijden zonder dat er zelfs op toegezien wordt; volgens de wet is dat geen enkel probleem. Zolang er geen BOA of ander bevoegd gezag bij is geweest, mag je er in principe niks mee doen. Veel mensen met het hart op de juiste plaats hebben hier moeite mee, grote moeite. Die willen niet dat een dier urenlang tegen de dood strijdt en nemen het heft dan in eigen hand”, aldus Wijman. “Momenteel gaan de sprongen (een groep reewild) uit elkaar en door het voorjaar is er veel activiteit door de boeren. Hierdoor kunnen reeën en ander wild op de vreemdste tijdstippen de weg oversteken. Iedereen moet dus extra alert zijn.

Reacties