Brandweer en politie oefenen samen bij BAVO in Albergen

De brandweer en politie werken regelmatig nauw samen bij incidenten.

Al langere tijd bestond de wens om daarom ook tezamen te oefenen. Daarop is een programma opgezet om te leren van elkaar om zo samen zo goed mogelijk op te treden bij incidenten.

Werkwijzes

Bij beide hulpverleningsdiensten zijn lesavonden georganiseerd over de werkwijze van de andere organisatie, maar ook over wat wel en niet te doen bij incidenten, waarbij zowel de brandweer als de politie ingezet worden. Zo is het voor de politie erg belangrijk te weten wat ze wel of niet kunnen doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, of bij een brand, ook in het kader van hun eigen veiligheid. En voor de brandweer is het belangrijk te weten hoe zij kunnen optreden waarbij zij sporen zo min mogelijk verstoren, zodat de politie na afloop van het incident sporenonderzoek kan doen.

En dan de praktijk

Na afloop van de lessen voor de brandweer en politie is er besloten dit ook in de praktijk te brengen. Afgelopen maandag was de eerste oefening. De inzet betrof een inbraakmelding in een bedrijfsverzamelgebouw. De inzet vond plaats in Albergen in het pand BAVO opleidingen aan de Zenderenseweg. Eigenaar Huub Brand vond het een prachtig en idee en stelde zijn pand hiervoor graag ter beschikking.

De politie die als eerste ter plaatse kwam trof een auto aan met draaiende motor en een openstaande deur. In het gebouw lag een slachtoffer, die zeer benauwd was en in een plas vloeistof lag. In de ruimte lagen vaten en elektra kabels her en der door het pand. Hierop schakelde de politie de brandweer in om binnen te kunnen treden. Toen de brandweer aankwam werd met speciale kleding en ademlucht een redding uitgevoerd van het slachtoffer. Tijdens deze redding werd de rest van het XTC-laboratorium zichtbaar. Hierop werd opgeschaald en kwamen meerdere eenheden ter plaatse.

Evaluatie

Na afloop werd er geëvalueerd en de belangrijkste zaken besproken, zoals overdracht van informatie tussen de hulpdiensten en hoe om te gaan met een besmet slachtoffer. De oefening is op film vastgelegd om later als lesstof te kunnen gebruiken.

Het was een leerzame oefening voor beide hulpverleningsdiensten. In januari vindt de volgende oefening plaats.

Reacties

gallery
63826
De brandweer en politie werken regelmatig nauw samen bij incidenten. Al langere tijd bestond de
https://tubbergen.nieuws.nl/politieberichten/20181122/brandweer-en-politie-oefenen-samen-bavo-albergen/
2018-11-22T16:51:23+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/11/22164845/1811.0799_32220_newsunited.jpg
1-1-2