Grootschalige controle bij autobedrijven in strijd tegen ondermijning

Foto: CC0

Afgelopen jaar zijn er verschillende controles bij meer dan 25 autobedrijven geweest in de samenwerkende gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen om ondermijning tegen te gaan.

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een maatschappelijk probleem, want het betreft de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld en beïnvloeden zo de samenleving.

De NOT-gemeenten hebben gezamenlijk integrale controles uitgevoerd, gericht op activiteiten in de autobranche. Landelijk blijkt dat er grote verschillen zijn in de autobranche: er zijn mooie bedrijven met een uitstekende reputatie die goed geworteld zijn in de samenleving. Maar er zijn ook bedrijven die het niet zo nauw nemen met de wet en soms zelfs criminelen helpen. Door de integrale controles is meer zicht verkregen op de autobedrijven.

Gesteld kan worden dat een groot deel zich netjes aan de regels houdt en bijdraagt aan een gezond ondernemingsklimaat. Er zijn echter ook bedrijven die de regels hebben overtreden. Denk hierbij aan overtredingen van milieuwetgeving, brandveiligheid, maar ook zijn er gestolen onderdelen en een gestolen auto gevonden. Daarbij worden vermoedens van uitkeringsfraude verder onderzocht.

De samenwerkende diensten maakten goed gebruik van elkaars expertise. De integrale controles hebben netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op het gebied van vernieuwing bevorderd. De acties leiden tot een aantal vervolgonderzoeken. De resultaten worden de komende tijd opgevolgd door betrokken instanties, waaronder de Omgevingsdienst Twente, het Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de politie, de Sociale Recherche Twente, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en de gemeenten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden