Bouwbedrijf Poppink mag uitbreiden

Foto: Redactie

De gemeente heeft ingestemd met de KGO-berekening, het bijbehorende plan, het ondertekenen van de KGO-overeenkomst en het in procedure brengen van het opgestelde bestemmingsplan voor de uitbreiding van Bouw- en handelsmaatschappij Poppink aan de Ootmarsumseweg 228 te Fleringen. De uitbreiding van het bestemmingsvlak heeft een totale oppervlakte van ca. 7.450 m².

Reden uitbreiding

Door gewijzigde werkmethodes (o.a. houtskeletbouw) en de verdere prefab van houten en metalen onderdelen heeft men meer ruimte nodig voor de opslag van onbewerkte grondstoffen, de productie van houten onderdelen ten behoeve van de houtskeletbouw, de productie van metalen constructieonderdelen en de opslag van geproduceerde onderdelen.

Verder wil men over meer buitenopslagruimte beschikken ten behoeve van het efficiënter sorteren van de verschillende afvalstromen. Ook moet de droogruimte van de spuiterij van de timmerfabriek uitgebreid worden vanwege gewijzigde eisen aan de droogtijd van schilderwerk, wat ten koste gaat van een gedeelte van het huidige buitenterrein.

Tot slot heeft men onlangs een bedrijf overgenomen in Wierden en wil men alle bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar de locatie in Fleringen.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

De KGO-investering bestaat in hoofdzaak uit het herinrichten van de Fleringer Molenbeek over een lengte van ca. 320 m. Verder wordt onder andere een bestaand bosperceel opgeschoond en opnieuw aangeplant en wordt langs de Ootmarsumseweg een meidoornhaag aangeplant.

Reacties