Gemeente trekt opnieuw portemonnee voor Tubbergse sporthal

Foto: Redactie

De gemeente Tubbergen stelt voor om zo’n €1,2 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een sporthal in Tubbergen. Het college van burgemeester en wethouders vindt de dekking hiervoor in 2 reservepotjes. Het gemeentebestuur stelt de raadsleden op die manier voor om definitief in te stemmen met de bouw van de hal.

Ook staat in het voorstel beschreven dat de bevoegdheid voor het uitgeven gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) aan het college overgedragen kan worden, onder voorwaarde dat de begroting voor de nieuwe sporthal sluitend is. De SSRT wil de nieuwe hal, die 4 zaaldelen moet krijgen en naast zwembad De Vlaskoel zal verrijzen, zo snel mogelijk laten bouwen en vervolgens gaan exploiteren.

Financiën

Samen met de meer dan €1,5 miljoen die de gemeenteraad in 2011 al beschikbaar stelde, komt de totale bijdrage vanuit de lokale overheid op €2,8 miljoen. De nieuwbouw moet de bestaande Burgemeester Verdegaalhal vervangen en kost zo in totaal €4 miljoen.

Reacties