Europese aanbesteding voor reclame in abri’s van 8 Twentse gemeenten

Foto: Wikpedia

De bushokjes in het OV, zogeheten abri’s, zijn vaak gevuld met reclame-uitingen. Op 31 oktober 2015 eindigt de huidige exploitatie-overeenkomst met Exterion Media. 8 Twentse gemeenten gaan de exploitatie van de abri’s voor 10 jaar (gezamenlijk) Europees openbaar aanbesteden. Op de door de huidige exploitant aangeboden verlengingsoptie gaan ze niet in.

Deze aanbesteding wordt door de gemeenten Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden uitgevoerd. Zij mikken daarbij op een klein deel van de reclame-inkomsten, gegenereerd door de nieuwe exploitant. Bovenal willen de gemeenten geen risico lopen v.w.b. de reiniging en het onderhoud.

In de gemeente Tubbergen gaat het om 19 abri’s. De gemeente Hellendoorn is door de andere 7 gemeenten gemachtigd de aanbesteding uit te voeren en uiteindelijk tot gunning over te gaan.

Voorlopige planning

  • 12 mei: instemming van uw college met gemeenschappelijk aanbestedingstraject
  • mei: start voorbereiding aanbestedingsprocedure (opstellen leidraad)
  • 1 juni: aankondiging aanbestedingsprocedure
  • 10 augustus: sluiting inschrijving
  • september: bekend maken voornemen tot gunning concessie overeenkomst
  • +20 dagen: einde bezwaartermijn / definitieve gunning
  • 1 november: start concessie overeenkomst 1 november 2015 t/m 31 oktober 2025

Gemeente wordt eigenaar

Op 1 november 2003 is de overeenkomst met Viacom ingegaan voor het plaatsen en exploiteren van 19 abri’s in de gemeente. De overeenkomst eindigt op 31 oktober 2015. Op dat moment wordt de gemeente eigenaar van de abri’s. De koopprijs bedraagt €1 per abri. De abri’s verkeren technisch nog in een goede staat en kunnen nog tenminste 10 jaar mee.

 

Reacties