Schadevergoeding voor buren nieuw te bouwen appartementencomplex

Bovenaanzicht van de projectlocatie aan de Oldenzaalseweg te Tubbergen
Foto: Gemeente Tubbergen

Bewoners aan de Oldenzaalseweg te Tubbergen krijgen €10.000 aan schadevergoeding wegens de bouw van een appartementencomplex, vlakbij hun eigen woning.

De eigenaren van een woonhuis naast 2 nog te realiseren appartementengebouwen krijgen een tegemoetkoming in de planschade die zij door het realiseren van het complex zullen lijden. Er is hiervoor door een externe adviseur een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe en de oude situatie, waarbij is gekeken naar de maximale gebruiksmogelijkheden op de nieuwbouwlocatie aan de Oldenzaalseweg in Tubbergen.

Tegen de nieuwbouw was vanuit de buurt nogal wat protest. Een aantal omwonenden vrezen voor hun uitzicht, vinden dat hun privacy wordt aangetast door ‘inkijk’ en zijn kritisch op het bouwontwerp. Zij stapten daarop zelfs naar de Raad van State, maar haalden daar bakzeil.

Meer bouwmassa

Voorheen was er een autobedrijf gevestigd met dito planologisch regime. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de gronden met ‘wonen’ bestemd voor gestapelde woningen en o.a. een parkeerkelder. Het aantal bouwlagen is maximaal 3 en de bouwhoogte is maximaal 12 m. Kort samengevat blijkt uit deze vergelijking dat het nieuwe bestemmingsplan een grotere en hogere bouwmassa toestaat, dat het bouwvlak dichter bij de woning van aanvragers is gekomen en dat de bedrijfsfunctie is veranderd in een woonfunctie.

De initiatiefnemer van het appartementencomplex, projectontwikkelaar Hulshof-Koopman, draait op voor de toekenning van deze planschade.

Reacties