Steggink mag door met bouwplannen Julianastraat in Tubbergen

De nieuwbouwlocatie aan de Julianastraat/Wilhelminastraat in Tubbergen
Foto: Redactie

Het herziene bouwplan van Steggink Projecten voor de realisatie van 3 blokken met twee-onder-één-kapwoningen kan op medewerking van de gemeente Tubbergen rekenen. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders bekend.

Aan de Julianastraat te Tubbergen bevindt zich een vrijstaande woning. Steggink is voornemens om deze te slopen en vervolgens op het terrein 6 nieuwe woningen te realiseren. Eerst wordt een voorontwerp ter inzage gelegd.

Voorafgaand aan het verzoek om herziening van het bestemmingsplan heeft Steggink in december 2015 de plannen gepresenteerd aan omwonenden. Mede naar aanleiding daarvan is het oorspronkelijke plan van 8 woningen bijgesteld naar 6 woningen. De gemeente geeft in haar overwegingen aan dat er voldoende parkeerruimte wordt gerealiseerd, iets dat tijdens de presentatie nog grote aandacht had voor buurtbewoners.

Aanpassing

De gemeente heeft met de initiatiefnemer reeds een exploitatieovereenkomst gesloten. Deze heeft echter nog betrekking op het ‘oude’ plan voor 8 woningen en zal daarom herzien moeten worden. Verdere afstemming hierover zal gelijktijdig met de komende inzagetermijn plaatsvinden.

Eerst opnieuw ter inzage

Na afloop van de inzagetermijn zal het college opnieuw geadviseerd worden over het vervolg van de procedure. Beoordeeld zal worden of eventuele inspraak- en overlegreacties aanleiding geven tot aanpassingen, waarna het bestemmingsplan opnieuw – dan als (definitief) ontwerp – ter inzage kan worden gelegd.

Reacties