CDA wil meer informatie over ‘niet vergunningsplichtige’ NAM

Hier worden de buizen onder een weg door geboord en gedrukt
Foto: NAM

CDA Overijssel is verontwaardigt over het ontbreken van de onderbouwing voor het niet-vergunningsplichtig zijn van de pipe-in-pipe werkzaamheden door de NAM.

De werkzaamheden vinden plaats langs de Duitse grens in het Natura2000-gebied nabij Tubbergen. Eerder vandaag werd bekend dat uit de zogenaamde voortoets voor een NB-vergunning bleek dat er helemaal geen vergunning nodig is voor de werkzaamheden. De CDA-fractie had verwacht dat deze uitspraak beter onderbouwd zou worden en zal hier tijdens de komende commissievergadering aandacht voor vragen.

Natura2000-gebied

De werkzaamheden van de NAM lopen voor een deel door beschermd N2000-gebied. “Boeren en andere ondernemers in dit gebied moeten in alle opzichten aan de hoge Natura2000-wetgeving voldoen om hun gronden te mogen bewerken. Ik ben erg benieuwd naar de onderbouwing van de gedeputeerde waaruit blijkt dat dit voor de werkzaamheden door de NAM niet nodig is”, aldus woordvoerder Bouwien Rutten.

Ook Ronny Booijink van CDA Tubbergen is kritisch ten aanzien van de beoordeling dat deze werkzaamheden niet NB-vergunningsplichtig zijn. “We hebben de eerste vragen in november 2015 hierover al gesteld en nu komt men zonder enige onderbouwing met een korte mededeling hierover. Tijdens de komende raadsvergadering op 20 juni zullen we hier vragen over stellen.”

Vragen waarop het CDA onder andere antwoord op wil hebben, zijn:

  • Op basis waarvan heeft de provincie de voortoets NB-wet voor de pipe-in-pipe werkzaamheden van de NAM beoordeeld als zijnde niet-vergunningplichtig?
  • Waar bestaat deze voortoets uit?

De komende commissievergadering vindt plaats op 22 juni.

Reacties