Gemeente wil meer vaart achter ‘asbest van het dak’

Foto: Redactie

De gemeente Tubbergen start volgende week een versnelde aanpak richting het asbestdakenverbod in 2024 met informatieavonden.

De gemeente Tubbergen is bezig met een versnellingsaanpak asbest n.a.v. het asbestdakenverbod dat vanaf 2024 ingaat. Vanaf 2024 moet er gehandhaafd worden op dit asbestdakenverbod. Reden voor de gemeente Tubbergen om hier vroegtijdig op in te spelen en eigenaren van asbestdaken hierop voor te bereiden. Het gratis wegbrengen van asbest voor particulieren (tot 35 m2) is een onderdeel van de versnelde aanpak.

Een ander onderdeel zijn informatieavonden. Tijdens deze avonden wordt er voorlichting gegeven over het asbestdakenverbod en wat men doen om zich hierop voor te bereiden. Er zijn marktpartijen aanwezig die met eigenaren van daken vol asbestplaten mee kunnen denken over de mogelijkheden. “De informatieavonden geven de eigenaren van asbestdaken een compleet beeld. Wat houdt het verbod in, welke regelingen vanuit de gemeente kunnen helpen, waar moet ik zijn voor het vervangen van mijn asbestdak en waar moet ik dan allemaal aan denken? Over antwoorden op deze vragen wordt in de volle breedte meegedacht, tot aan het meedenken over verduurzaming door bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen. De samenwerking die ontstaat tussen de lokale en regionale marktpartijen zijn wij erg enthousiast over”, vertelt wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen.

In de gemeente Tubbergen zijn 3 informatieavonden bij ’t Oale Roadhoes:

  • 10 oktober voor agrariërs, i.s.m. het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt
  • 11 oktober (ondernemers)
  • 12 oktober (particulieren)

Aanmelden voor deze avonden kan via de website van de gemeente Tubbergen onder het kopje Afval en Milieu, Asbestdakenverbod vanaf 2024 of via [email protected].

Asbestdakenverbod vanaf 2024

Eroderende (losse) asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het (langdurig) inademen van deze vezels kan leiden tot kanker. De losse asbestvezels ontstaan door het breken, zagen, boren of schuren van asbestplaten, maar ook door blootstelling aan weersinvloeden zoals neerslag en wind (zogenaamde verwering). Dit is aanleiding geweest voor het Rijk om een asbestdakenverbod per 2024 af te kondigen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Gratis wegbrengen van asbest

Bent u particulier en hebt u hecht gebonden en geschroefd asbest dat in contact staat met de buitenlucht, wat u graag wilt storten en is dit minder van 35m2? Dit kan, nadat u een sloopmelding heeft ingediend via www.omgevingsloket.nl, vanaf 1 september 2017 een jaar lang gratis bij het afval brengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en bij Postel aan de Wiemselweg te Tilligte.

Reacties