CDA geen voorstander van veepassages en 30 km-zone aan de Uelserweg

Foto: Mark Mensink

Eén van de voorstellen van Landschap Overijssel is om in het gebied Manderheide, aan de Uelserweg, veepassages en een 30 km-zone aan te leggen.

De Uelserweg is een drukke doorgaande weg en een belangrijke (economische) verbinding met Duitsland. De CDA-afdeling in de gemeente Tubbergen is daarom nadrukkelijk geen voorstander van veepassages en de 30 km-zone. “Uit bijeenkomsten en gesprekken tussen CDA Tubbergen en Landschap Overijssel blijkt ook dat hiervoor nog geen concreet plan is ingediend, maar dat er meerdere oplossingen voorhanden zijn in samenspraak met het gebied en de gemeente. We gaan ons er dan ook sterk voor maken dat er een passende oplossing komt waarin iedereen zich kan vinden. Ecologie en economie moet hierbij in balans zijn”, aldus CDA-fractievoorzitter Hilde Berning-Everlo.

Natura 2000

Het gebied Manderheide is onderdeel van het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek. Dit soort gebieden zijn het leefgebied voor (zeldzame) planten, vogels en andere dieren. Op dit moment gaat de kwaliteit van deze natuur achteruit. Om de leefgebieden te beschermen en verdere achteruitgang te voorkomen heeft de Europese Unie natuurdoelen vastgesteld. In en nabij de Natura 2000-gebieden moeten maatregelen worden genomen om deze doelen te realiseren. De provincie Overijssel moet in opdracht van het Rijk en de EU maatregelen nemen om in deze gebieden de natuurwaarden te herstellen en te versterken.

Zorgen

Raadslid Hubert Stevelink: “Als CDA maken we ons grote zorgen hoe we dit gebied in de toekomst leefbaar houden met de maatregelen die genomen worden. Blijven er genoeg economische impulsen om het gebied toekomstbestendig te houden voor alle sectoren? Een groot aantal familiebedrijven, dat van generatie op generatie door wordt gegeven, verkeerd nog steeds in onzekerheid over hun toekomstperspectief. Het is van groot belang dat er ook voor hen duidelijkheid komt.”

CDA Tubbergen wil bovendien graag weten hoe het zit met het toekomstig onderhoud van deze gebieden. “Voor de uitvoering van deze gebiedsmaatregelen is veel geld beschikbaar. Wij zouden graag zien dat lokale ondernemers hierbij worden betrokken, zowel bij de uitvoering als het toekomstig onderhoud. Ook zouden we graag meer duidelijkheid willen over hoe er wordt omgegaan met toekomstige onvoorziene schade als gevolg van de maatregelen”, benadrukt raadslid André Oude Vrielink.

Reacties

article
62278
Eén van de voorstellen van Landschap Overijssel is om in het gebied Manderheide, aan de
https://tubbergen.nieuws.nl/politiek/20180922/cda-geen-voorstander-veepassages-en-30-km-zone-aan-uelserweg/
2018-09-22T14:18:53+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/09/22125335/IMG_20180922_123602.jpg
Politiek