CDA en GroenLinks: Injectie olieafvalwater uitgesloten in bodem Overijssel

Foto: Mark Mensink

GroenLinks en CDA willen dat het injecteren van olie-afvalwater in Overijsselse bodem wordt toegevoegd aan het rijtje uitgesloten activiteiten in de Overijsselse omgevingsvisie.

“Daarvoor dienen we tijdens de Statenvergadering van 26 september een amendement in bij de actualisatie van de omgevingsvisie. Dit doen we vooral om in de toekomst misverstanden te voorkomen. We hopen op een meerderheid in de Staten”, vertelt CDA-woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten. “Met dit amendement wordt de omgevingsvisie zo aangepast, dat het helder is dat Overijssel de injectie van olie-afvalwater afwijst en voor een schone bodem is” vult fractievoorzitter van GroenLinks Robert Jansen aan.

“Het voornaamste is dat we als Overijssel een helder signaal afgeven aan het Kabinet door duidelijk te maken dat wat Overijssel betreft afvalwaterinjectie hoort bij uit te sluiten activiteiten in Overijsselse bodem. Het Rijk beslist uiteindelijk, maar door het amendement is volstrekt helder dat Overijssel inzet op een schone bodem”, aldus de initiatiefnemers.

Reacties

article
62372
GroenLinks en CDA willen dat het injecteren van olie-afvalwater in Overijsselse bodem wordt toegevoegd aan
https://tubbergen.nieuws.nl/politiek/20180926/cda-en-groenlinks-injecteren-bodem-olieafvalwater-uitgesloten-overijssel/
2018-09-26T09:13:53+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/09/03190453/DSC06593.jpg
Politiek