Nieuwbouwplan Weleveld, een plek voor jong en oud

Foto: CC0

Met een mix van traditionele nieuwbouw, wonen en werken ineen en kavels voor levensloopbestendig bouwen wordt plan Weleveld een plek voor jong en oud.

Van 13 februari tot en met 26 maart 2019 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Binnen deze termijn is er gelegenheid om een inspraakreactie in te dienen.

Kavels

Plan Weleveld ligt aan weerszijden van de Weleveldstraat in Tubbergen. Aan de noordkant van de straat is ruimte voor traditionele nieuwbouw, aansluitend bij de uitstraling van de aangrenzende wijk. De kavels aan de zuidkant van de Weleveldstraat zijn bestemd voor het zogenaamd levensloopbestendig wonen; woningen met een goothoogte van 3,5 meter waarbij het mogelijk is om een slaapkamer en een badkamer op de begane grond te realiseren.

Aan de Reutummerweg is ruimte voor wonen en werken onder één dak op dezelfde kavel (twee bouwkavels). De verkaveling aan de zuidkant van de Weleveldstraat is wat kavels betreft iets ruimer opgezet en vormt daarmee een groene overgang naar het buitengebied.

Voortgang

Wethouder Erik Volmerink volgt de voortgang van het plan met grote belangstelling. “Tijdens de avonden over het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen en de bijeenkomsten in de dorpen rondom het thema wonen, zien we steeds dat er in de gemeente Tubbergen veel vraag is naar bouwkavels voor alle doelgroepen”, zegt hij. “Binnen plan Weleveld is ruimte voor 33 kavels voor jong en oud. Hiermee dragen we niet alleen bij aan het gemeentelijk woonbeleid, maar vervullen we vooral de wens van een grote groep inwoners.”

Het plan wordt ontwikkeld door Hoek Vastgoedvisie en PR8 architecten. Geïnteresseerden kunnen zich melden via [email protected].

Reacties

article
65867
Met een mix van traditionele nieuwbouw, wonen en werken ineen en kavels voor levensloopbestendig bouwen
https://tubbergen.nieuws.nl/politiek/20190208/nieuwbouwplan-weleveld-een-plek-voor-jong-en-oud/
2019-02-08T17:30:32+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2019/02/08172950/constructing-construction-construction-site-12255.jpg
Politiek