Gezamenlijke aanpak voor het verwijderen van asbesthoudende daken

Foto: Redactie

De vier Noordoost Twentse gemeenten gaan de samenwerking aan met de firma iChoosr voor het saneren van asbesthoudende daken.

iChoosr is een partij die een collectieve aanbesteding doet en het proces tot en met het saneren van het asbesthoudende dak, kan begeleiden.

De gemeenten sturen binnenkort een brief aan eigenaren van gebouwen met een asbesthoudend dak om ze hierop te attenderen en hen te vertellen dat asbesthoudende daken na 31 december 2024 verboden zijn. Deze daken moeten dus voor die tijd zijn verwijderd. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de collectieve aanbesteding. Samen met iChoosr zullen informatieavonden worden gehouden voor de betreffende eigenaren om hen te helpen bij het oplossen van het probleem. De precieze data worden nog gepland.

Vrijwillig meedoen

Te zijner tijd kunnen inwoners zich vrijblijvend bij iChoosr inschrijven om mee te doen met de collectieve aanbesteding. Na de aanbesteding krijgen de inschrijvers een offerte voor het saneren van hun dak. De hoogte van deze offerte is bij deze collectieve aanbesteding veelal lager dan als men individueel een offerte zouden opvragen bij een asbestsaneerder. Uiteraard heeft men de vrijheid niet op de offerte in te gaan.

Gezamenlijk oppakken

De vier Noordoost-Twentse gemeenten gaan met iChoosr de collectieve aanbesteding aan. De aanbesteding richt zich in het bijzonder op kleinere daken in particulier eigendom, maar als bedrijven of verenigingen mee willen doen kan dat ook.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden