Onderzoek naar koken en verwarming met waterstof in Manderveen

Foto: Gemeente Tubbergen

Om zoveel mogelijk te weten te komen over diverse vormen van alternatieve energie heeft de gemeente Tubbergen zich bij Cogas aangemeld als pilotgemeente voor de inzet van waterstof (H2) als vervanger van aardgas.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in Manderveen. De overheid heeft alle gemeenten in Nederland de opdracht gegeven om voor het jaar 2022 een Warmte Transitievisie en de daarbij behorende warmtetransitieplannen op te stellen. “Voor de gemeente Tubbergen is dit een zeer grote uitdaging, temeer omdat een één op één vervanging voor aardgas niet of onvoldoende voor handen is”, vertelt duurzaamheidswethouder Ursula Bekhuis. “Dat betekent dat we samen moeten zoeken naar een mix van oplossingen. Eén van die oplossingen zou energie uit waterstof kunnen zijn.”

De gemeente is daarom blij om als pilotgemeente deel te nemen aan onderzoek naar de mogelijkheden tot de inzet van waterstof (H2) als vervanger van aardgas. De pilot bestaat uit het onderzoeken van alle mogelijkheden om ‘groene’ waterstof bij de inwoners van Manderveen te krijgen. De resultaten hiervan worden voor de zomer van 2019 bekendgemaakt.

Wat is waterstof?

Waterstof (H2) is gas dat gemaakt wordt van water dat samen met elektriciteit in een zogenaamde electrolyser wordt gestopt. Door de elektriciteit wordt het water gesplitst in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt gebruikt om huishoudens te voorzien van warmte.

H2 kan onderverdeeld worden in drie verschillende categorieën. De eerste is grijze waterstof, dit wordt gemaakt met behulp van fossiele brandstoffen. De tweede is blauwe waterstof. Hierbij wordt de CO2 die vrijkomt bij de productie her gebruikt of opgeslagen onder de grond. Groene waterstof, dat is de waterstof waar in Manderveen naar gekeken wordt, wordt geproduceerd uit ‘groene’ energie. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens ingezet worden.

Goede vervanger van aardgas

Het onderzoek is inmiddels gestart. Per 1 maart  is een groep studenten van de Saxion Hogeschool van Enschede aan de slag gegaan om te bekijken hoe waterstof bij zou kunnen dragen als één van de mogelijke aardgasalternatieven voor Manderveen. Waterstof zou volgens wethouder Bekhuis een goede vervanger van aardgas kunnen zijn. “Groene waterstofgas kost weliswaar elektriciteit om te produceren, maar er komen geen CO2 of andere schadelijke stoffen bij vrij”, zegt ze. “Bovendien heeft waterstof zich al ruimschoots bewezen, want het wordt vooral in de industrie al veelvuldig als brandstof gebruikt. Wij zijn daarom heel blij dat deze pilot in Manderveen wordt gehouden. We kunnen hier met elkaar veel van leren en dat moet ook. Want voor je het weet is het 2050 en dan moeten we wel een schoon en veilig alternatief voor aardgas hebben.”

Foto

Op de foto staan van links naar rechts: Lars Polleman, Olaf Lammersen, Leon Kleverwal, Trynke Papa, Marina Jorquera Sánchez, Robbert Cornellisen, Paul Huisjes, Teun Geessinck, Menno van Dijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden