Orange the World krijgt ook een plek in Tubbergen

Gerhard ter Maat, Wilmien Haverkamp, Chantal Veltmann en Marleen Zandstra
Foto: Gemeente Tubbergen

Ook de gemeente Tubbergen sluit zich bij de campagne Orange the World aan en kleurt de bloembakken op het plein voor het gemeentehuis oranje.

Op 25 november kleurde het plein voor het gemeentehuis in Tubbergen oranje om aandacht zodoende te vragen voor het geweld tegen vrouwen. Burgemeester Wilmien Haverkamp onderstreept het belang van de campagne. “Aandacht voor de strijd tegen geweld als deze is nodig. We willen het onderwerp uit de taboesfeer halen. We zien namelijk dat de overgrote meerderheid van vrouwen die met geweld te maken krijgt geen aangifte of melding doet, omdat zij zich schamen of bang zijn niet serieus genomen te worden. Dát taboe willen we doorbreken want in de gemeente Tubbergen nemen we het heel serieus. Veel speelt en gebeurt waar niemand het kan zien en juist daarom zetten wij er een spotlight op. Niet alleen bij geweld tegen vrouwen, maar bij alle vormen van huiselijk geweld. En daar vragen wij, niet alleen vandaag maar altijd, aandacht voor.”

Om het plein oranje te kleuren moest een knop omgezet worden en dit deden de burgemeester, Chantal Veltmann (procesmanager sociaal domein), Gerhard ter Maat van centrum seksueel geweld en een jeugdconsulent van de gemeente symbolisch. “Juist dat we dit samen doen is belangrijk. Geweld tegen welke groep dan ook kun je niet alleen oplossen, daar heb je elkaar voor nodig. We willen een taboe doorbreken en dit bespreekbaar maken. En een moment als deze grijpen we dan graag aan om een steentje bij te dragen aan de bewustwording. En als er grote zorgen zijn? Niets doen is geen optie. Zoek hulp en bel Veilig Thuis Twente, zij kunnen je advies geven wat je in deze moeilijke situaties kunt doen. Maar bovenal: praat erover en kijk niet weg”, vertelt Veltmann.

Op deze Internationale Dag tegen Geweld worden sinds 2014 evenementen georganiseerd. Inmiddels vinden de activiteiten in meer dan 100 landen plaats, alwaar beeldbepalende objecten oranje worden uitgelicht. Die kleur staat voor de dageraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

Reacties