Praktijkondersteuner is er voor de jeugd, juist in coronatijd

Foto: CC0

Jeugd die worstelt met problemen als angst, boze gevoelens, piekeren, somberheid en situaties waar ze moeilijk mee kunnen omgaan, kan sinds vorig jaar bij de Praktijkondersteuner Jeugd van de huisartsen terecht.

In Tubbergen is dat Annet Stroot. Het betreft een pilot waarvan nu de resultaten zichtbaar worden. “De resultaten zijn goed; ik ben heel blij dat ik al zoveel kinderen en jongeren heb kunnen bijstaan.”

Praktijkondersteuner jeugd is een specialisme waarin jeugd tot en met 23 jaar geholpen kan worden, deskundig en laagdrempelig. “Door de inzet van de praktijkondersteuner verwachten we kinderen en jongeren nog eerder te kunnen helpen. En voorkomen dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Voordat problemen onnodig groot worden”, licht wethouder Hilde Berning toe. De praktijkondersteuner is een relatief nieuwe functie met goede resultaten. “Er is onderzoek gedaan en daaruit bleek dat de praktijkondersteuner jeugd een toevoeging is én meer inzicht en grip geeft op de kosten voor jeugdzorg,” vertelt Stroot. “Een toevoeging als het gaat om specialistische deskundigheid bij de huisartsen en een besparing dankzij de beter passende hulp.”

De kinderen en jongeren komen op verschillende manieren bij Stroot terecht. Via de huisarts, waar in de praktijk normaal ook de gesprekken plaatsvinden. Maar ook via interne begeleiders en leerkrachten op basisscholen, en via schoolmaatschappelijke werkers en leerlingbegeleiders op middelbare scholen. Ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen met haar.

Vanwege de coronamaatregelen vonden de gesprekken een tijdje via videobellen plaats, maar inmiddels ontvangt Stroot de meesten weer in de praktijk. “Ouders hebben vaak vragen over opvoeding. Dat kan over van alles gaan. Over gedragsproblemen bij hun kinderen bijvoorbeeld, of over somberheid. Lastige zaken waar ze samen thuis niet uitkomen. Ik breng de problemen samen met hen goed in kaart en ga op zoek naar de kern van het probleem. Vervolgens wordt gewerkt aan verbetering. Dat kan via een doorverwijzing naar bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, maar Praktijkondersteuner Jeugd is zo’n specialistische functie dat doorverwijzing niet altijd nodig is.”

De praktijkondersteuner is in Tubbergen vrij toegankelijk en kosteloos.

Problemen door het coronavirus

Zo’n honderd kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar heeft Stroot het afgelopen jaar geholpen in de gemeente Tubbergen. “Ik ben blij dat ik al zoveel jeugd heb kunnen bijstaan”, aldus Stroot die nu de uitwerking van de coronamaatregelen begint te zien bij de Tubbergse jeugd. “Sommigen vinden het moeilijk dat alles is veranderd sinds corona. Ook worden ze nu meer geconfronteerd met zichzelf. Er komen problemen naar de oppervlakte doordat er minder afleiding is, minder sociaal leven. Sluimerende piekergedachten bijvoorbeeld, of somberheid. Als praktijkondersteuner ben ik er ook in coronatijd voor ze.”

Inmiddels lijkt de situatie voor jongeren weer wat te ontspannen. “Ik hoor van hen dat ze de versoepeling van de maatregelen als prettig ervaren.” Het videoconsult zou wat Stroot betreft onderdeel kunnen worden van haar werk in de toekomst. “Zo wordt onze zorg nóg laagdrempeliger.”

Vervolg lijkt logisch

Wethouder Hilde Berning is erg tevreden over de resultaten van de praktijkondersteuner. “Toen in 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg bij de gemeenten werd neergelegd, veranderde de hele structuur van de jeugdzorg. We hebben er hard aan gewerkt om gemeente, huisartsen en jeugdzorg bij elkaar te brengen en ze goed te laten samenwerken. Een belangrijk onderdeel is de praktijkondersteuner jeugd van de huisartsen die sinds mei 2019 actief is. Ik ben trots dat we in Tubbergen zulke mooie resultaten kunnen laten zien. Hopelijk kunnen we in de toekomst meer van zulke resultaten realiseren.”

Daar sluiten de huisartsen zich bij aan. “Wij zijn enorm tevreden en gelukkig met de pilot Praktijkondersteuner jeugd”, vertelt huisarts Meta Feith. “Annet Stroot is een echte aanwinst voor onze patiënten. Zij helpt de kinderen en de ouders met hun problemen en weet zo nodig ook de goede vervolgstappen. Het samenwerken is prettig en we kunnen de kinderen op heel korte termijn hulp bieden. Ook hebben we als dat nodig is makkelijk contact met gemeente.” Of de pilot een vervolg krijgt, wordt binnenkort beslist. De resultaten zijn echter zo verheugend dat een vervolg in de vorm van een structurele aanpak, logisch lijkt.

Reacties