Inwoners denken mee over oplossingen om Nederland beter uit de crisis te laten komen

Burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker
Foto: Gemeente Tubbergen

Van februari tot en met mei dit jaar organiseert de Rijksoverheid 80 online groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels.

Aan die tafels gaan inwoners, bedrijfsleven en overheid met elkaar delen wat er door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen er zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Ook de gemeente Tubbergen doet hieraan mee.

Via het platform www.watisjouwidee.nl kunnen inwoners van Nederland meedenken over gespreksonderwerpen of zich opgeven om mee te praten. Op het platform komen na elk groepsgesprek ook de goede ideeën voor de nabije toekomst die gaan leiden tot herstel en vernieuwing. Burgemeester Haverkamp-Wenker gaat als gastvrouw één van deze tafels leiden. “Samen praten, nadenken en elkaar inspireren; dat is het doel van deze dialoogtafels”, zegt ze. “Dat is ook de manier waarop wij graag samenwerken met onze inwoners. Onze inwoners zijn actief en hebben vaak goede en creatieve ideeën. Ik hoop dat wij als gemeente Tubbergen op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan het oplossen van de crisis waarin we door corona zijn beland.”

De overheid wil graag in gesprek met inwoners uit het hele land. Aan elke dialoogtafel zitten tien landelijke deelnemers en zeven inwoners vanuit de gemeente van de host. Burgemeester Haverkamp heeft hen uitgenodigd, variërend van jong tot oud, vanuit bedrijfsleven, zorg en verenigingsleven. “Het wordt een echte brainstorm, waarin elke inbreng welkom is”, benadrukt ze. “De ideeën kunnen helpen om problemen het hoofd te bieden, inspireren om te veranderen en motiveren om te vernieuwen. Voor onszelf, onze bedrijven, de overheid, de politici en voor de samenleving. Op naar nieuwe plannen en ideeën voor de toekomst!”

Inwoners

Esther Hindriksen was blij verrast met de uitnodiging. “Ik vind het mooi dat niet alleen de gemeente, maar ook de Rijksoverheid in gesprek wil met ‘echte’ mensen over hun ervaringen”, vertelt ze. “Het is een mooie gelegenheid om te vertellen wat wij in het afgelopen jaar binnen de ouderenzorg hebben geleerd en wat we achter ons hopen te laten. Het was overigens lang niet allemaal negatief. We hebben ervaren dat als er een echte crisis is, dat we niet alleen staan. De samenwerking tussen onze medewerkers en tussen andere zorginstellingen was heel vanzelfsprekend en het noaberschap in de gemeente Tubbergen was hartverwarmend. We hebben enorm veel steun gekregen van inwoners, schoolkinderen en ondernemers in de vorm van taarten, cake, kaarten, bloemen, aarbeien, maaltijden, noem maar op. Dat vonden we echt geweldig.”

Een leerpunt heeft ze ook. “Corona heeft de techniek binnen de zorg enorm versneld; denk alleen al aan manieren voor onze inwoners om contact te houden met hun familie; beeldbellen, foto’s sturen via whatsapp en noem maar op. Toch konden bepaalde dingen ook weer niet door allerlei wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de AVG. Daar zouden wel dingen in aangepast kunnen worden.”

Ook Arjan Blankenvoort is positief. “We hebben allemaal te maken met het coronavirus. Het is daarom belangrijk om samen de dialoog aan te gaan en goed na te denken over een duidelijk beleid voor de toekomst”, zegt hij. Als jongste deelnemer van deze dialoog lijkt het hem goed om deze groep te vertegenwoordigen. “Door het coronacrisisbeleid hebben kinderen en jongeren nu te maken met leerachterstanden, onzekerheid op de arbeidsmarkt en te weinig sociaal contact. Daarom moeten we nu andere beleidskeuzes maken om samen met kinderen en jongeren te werken aan nieuwe perspectieven. Daarnaast zie ik als accountmanager dat veel ondernemers het erg zwaar hebben gedurende deze crisis. Het lijkt me van belang om in kaart te brengen waar onze ondernemers belang bij hebben tijdens én na deze crisis. Ik hoop dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen aan een duidelijk beleid voor de toekomst.”

De overige inwoners zijn Walter Oude Luttikhuis, Jean Paul Deterink, Anja Jonker, Philip Kampkuiper en Mats Nijhuis.

Reacties