Tijdelijke noodmaatregel voor burgers en ondernemers verlengd én verruimd

Foto: CC0

De gemeente Tubbergen wil inwoners helpen die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Hiervoor is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Deze regeling is verlengd en verruimd om meer inwoners en ondernemers in de gemeente Tubbergen de kans te geven deze aan te vragen.

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners en ondernemers van de gemeente Tubbergen, die door de coronamaatregelen in 2021 aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021 en aanvragen kunnen gedaan worden tot 1 november 2021. De verruiming is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt voor inwoners en ondernemers die een inkomensdaling hebben van minimaal 30 procent.

Voor wie is de TONK?

Door deze wijziging komen meer mensen in aanmerking. Ook inwoners die nu al volop aan de slag zijn, kunnen recht hebben op de TONK. In Tubbergen maken al enkele inwoners en ondernemers van deze tijdelijke regeling gebruik. De groep waar deze regeling voor geldt is heel divers: flexwerkers, mensen met nulurencontracten, inwoners in loondienst met een arbeidsovereenkomst, maar ook zelfstandig ondernemers.

De TONK is er voor iedereen die moeite heeft (gehad) met het betalen van woonlasten (huur, hypotheek en hypotheekrente, gas, water, licht). En ook kosten die met het wonen te maken hebben, bijvoorbeeld woonverzekeringen. Wethouder Hilde Berning: “We hopen dat huishoudens en ondernemers die getroffen zijn met een inkomstenterugval door de coronamaatregelen gebruik van maken van de TONK-regeling. De regeling is er niet voor niets, dus we vragen inwoners en ondernemers dan ook om zich te melden als je in de problemen komt.”

Van de inwoners die reeds een tegemoetkoming hebben ontvangen wordt het besluit opnieuw beoordeeld of de wijzigingen nog van invloed zijn op de tegemoetkoming. Deze inwoners hoeven hier niets voor te doen. Ze krijgen automatisch bericht van de gemeente.

Gift

De TONK is altijd een gift. Als de aanvrager het formulier juist invult en voldoet aan de voorwaarden, hoeft er niets te worden terugbetaald.

Dossier: Corona

Reacties