Onderzoek naar windturbines in het gebied Geesteren-Weitemanslanden

Foto: CC0

Almelo, Tubbergen en Twenterand gaan samen met de provincie Overijssel op zoek naar geschikte locaties voor windmolens in het gebied langs de grenzen van deze drie gemeenten.

Inwoners en deskundigen krijgen alle gelegenheid hun inbreng te leveren, stellen de lokale overheden. Er wordt bovendien rekening gehouden met het landschap, gezondheidsrisico’s en een eerlijke verdeling van de baten. Rond de zomer van 2022 moet duidelijk zijn wat er wel en niet mogelijk is.

Voor de gemeente Tubbergen betreft dit het zoekgebied Geesteren-Weitemanslanden.

Gebiedsproces

In Tubbergen en Twenterand zijn al gesprekken gevoerd met bewoners en andere belanghebbenden, in Almelo wordt dit voorbereid. Om alle inwoners van het gebied de kans te geven om op dezelfde manier mee te praten en mee te denken, en tegelijkertijd beter inzicht te krijgen in alle (on)mogelijkheden, worden alles tezamen verbonden tot een zogeheten gebiedsproces.

De komende periode wordt gebruikt om onderzoek te doen. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen de gemeenteraden beslissen of en waar windenergie mogelijk is.

Cookieinstellingen