Hilde Berning, Ursula Bekhuis en Martin Oude Avenhuis (opnieuw) aan de slag als wethouder

Foto: Gemeente Tubbergen

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het concept-coalitieakkoord ‘En noe, met mekaar, vedan!’ vastgesteld.

De raad heeft tevens ingestemd met de benoeming van de drie voorgedragen wethouders Hilde Berning van het CDA, Ursula Bekhuis van Gemeentebelangen/VVD en Martin Oude Avenhuis van Keerpunt22. Op 14 juli heeft het nieuwe college een besluit genomen over de portefeuilleverdeling.

Wethouder Hilde Berning van het CDA zich net als nu vooral gaat richten op ‘Zorg en welzijn’ in de volle breedte. Dus vanuit de gedachte ‘Zorg dichtbij’ en ‘Iedereen doet mee’. Maar ook ‘Sport, bewegenen ontmoeten’ en ‘Kunst en Cultuur’ hoort daarbij.

Wethouder Ursula Bekhuis van Gemeentebelangen/VVD gaat zich inzetten voor de opgave in het ‘Landelijk gebied’, ‘Ruimtelijke ordening’ en ‘Financiën en Economie’. Wethouder Martin Oude Avenhuis van Keerpunt22 staat de komende periode aan de lat voor ‘Duurzaamheid’ en ‘Bereikbaarheid en Openbare ruimte’.

Centrumplan van Tubbergen

Het centrumplan kern Tubbergen is ondergebracht bij twee wethouders. Wethouder Berning is coördinerend verantwoordelijk en wethouder Bekhuis inhoudelijk, omdat zij ook ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft. Wethouder Oude Avenhuis pakt verder nog de portefeuilles ‘Onderwijshuisvesting’ op en de samenwerking tussen ‘Overheid, Ondernemers en Onderwijs (3 O’s)’.

De herijking van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen is een gezamenlijke verantwoordelijk en is procesmatig belegd bij de gemeenteraad. Met deze portefeuilleverdeling wil het nieuwe college voortvarend aan de slag. Ook samen met de andere partijen en inwoners.

Reacties

Cookieinstellingen