Kantine van SV Vasse haast te klein voor de ledenvergadering

Foto: SV Vasse

De sportkantine in het clubgebouw van de sportvereniging in Vasse puilde afgelopen donderdagavond, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, behoorlijk uit.

Ze waren volop aanwezig: vertegenwoordigers van alle voetbal- en handbalteams, ereleden, de VUT-ploeg. Allen nieuwsgierig naar de eerste algemene clubvergadering onder leiding van voorzitter Bjorn Egberts.

Nadat er stilgestaan werd bij de leden en supporters van SV Vasse die de club zijn ontvallen, werd er teruggeblikt op het seizoen 2018-2019. Nieuw hierbij was de rol van de voorzitters van de diverse commissies. Kort en bondig werd er verslag gedaan van de
activiteiten en doelstellingen.

Veel leden waren vooral benieuwd naar de status van de voortgang herinrichting complex. Er is veel enthousiasme over de herinrichting van het complex, maar de algehele tendens was dat er een gezonde financiƫle basis moet zijn om alles te kunnen realiseren.

Jubilarissen

Tijdens de vergadering kregen de volgende leden een speldje opgespeld vanwege hun 25-jarig lidmaatschap: Benno Scholte op Reimer, Thijs Diepenmaat, Christiaan Geers, Rob Kempers, Walter Kemna en Han Damhuis. Rik Paalhaar was afwezig en krijgt zijn speldje thuis opgespeld.

Erelid en lid van verdienste

Tijdens zijn 25-jarig jubileum werd Martin Hemmer reeds geridderd en voorgedragen als erelid van SV Vasse. Hij is vanaf het begin betrokken bij VMC als voorzitter, wedstrijdsecretaris, trainer, leider, scheidsrechter. Er is bijna geen taak of hij heeft deze in
het verleden eens vervuld.

Maar ook nu nog is Martin van enorme waarde voor de Vasser club. Zo is hij op dit moment nog actief als assistent-scheidsrechter en leider van het tweede elftal. Er volgde een enorm applaus en zodoende werd zijn erelidmaatschap bekrachtigd.

Mark Brunninkhuis stopte na het afgelopen seizoen met een groot aantal van zijn taken voor VMC (trainer, leider, scheidsrechter). Hij is inmiddels verhuisd naar Wierden en gaat daar actief zijn voor Juventa’12. Mark is jarenlang een zeer betrokken trainer en leider geweest, maar deed nog daarnaast veel meer. Hij was o.a. kartrekker van de kampcommissie en de commissie voor de seizoensafsluiting. Een benoeming tot lid van verdienste is daarmee niet meer dan terecht.

Afsluiting

Een speciaal woord van dank werd er nog uitgesproken voor de familie Egberts, vanwege het feit dat zij jarenlang een zeer betrouwbare en loyale hoofdsponsor zijn geweest en in de toekomst verbonden blijven als stersponsor.

Tijdens de rondvraag werden de nieuwe terrasdeuren gedemonstreerd door Gerard Braakhuis en nam Lex Lansink het initiatief om enorme waardering uit te spreken richting de VUT-ploeg.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde algemene ledenvergadering en kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden