Starters Albergen gaan ‘zelf’ bouwen

Een groep van 7 jongeren gaat gezamenlijk bouwen in Albergen d.m.v. het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De starters hebben onder het motto ‘wie dut het saamn’ hun krachten gebundeld. Door mee te doen aan het CPO project kunnen de starters woningen ontwikkelen op basis van hun persoonlijke woonwensen en financiële mogelijkheden.

De gemeente Tubbergen omarmt dergelijke initiatieven om ook starters op de woningbouwmarkt een kans te bieden. De bouwkavels grenzen direct aan de eerste fase van het uitbreidingsplan Weemselerveld Zuid 3.

Eigen frisse individuele uitstraling

In een CPO-project kunnen toekomstige bewoners als collectief zelf hun eigen woning ontwerpen binnen de gestelde kaders van de gemeente Tubbergen. “Door hun huizen gezamenlijk te laten bouwen, in eigen beheer, sparen de bouwers kosten uit. En je bouwt ook geen cataloguswoning, maar een huis waar je je eigen wensen en smaak als kopers in kwijt kunt. De bouwkundige randvoorwaarden liggen vast, maar op de uiterlijke verschijningsvorm heb jij als koper zelf invloed. Hierdoor ontstaan er bouwblokken met een frisse individuele uitstraling. Deze CPO-groep heeft zich zelf gemeld bij de gemeente. Een geweldig initiatief, wij willen juist op de woningmarkt meer vraaggericht werken en door initiatieven als het CPO kan dit ook”, zegt wethouder De Witte.

Goede samenwerking

Chris Schoneveld van CPO Albergen: “Wij zijn al ruim 2 jaar bezig geweest om dit van de grond te krijgen. Doordat er in 2014 een goed beleid wat betreft CPO, met de aanstelling van de juiste mensen binnen de gemeente Tubbergen is gekomen, is CPO Albergen dit jaar in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft als gevolg dat we medio 2015 kunnen wij gaan bouwen. Iets waar we erg trots op zijn. Mede door een transparant en een goed benaderbaar contact persoon binnen de gemeente was dit anders niet mogelijk geweest. Dit geeft veel perspectief voor komende CPO projecten in de regio.”

Interesse

“CPO is niet enkel voorbehouden aan starters”, zegt wethouder Erik Volmerink, “want ook andere belangstellenden kunnen gebruik maken van CPO. In het bestemmingsplan hebben we bewust rekening gehouden om de bouwstrook in te plannen voor CPO. We verwachten grote interesse voor een tweede CPO-initiatief en daar houden we al rekening mee in het bestemmingsplan Weemselerveld Zuid 3. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, kun je je binnen 14 dagen melden bij de gemeente.”

Meer informatie hierover kun je vinden op de websites www.tubbergen.nl en www.wonenintubbergen.com.

Reacties