Burgemeester Haverkamp-Wenker nuanceert discussie over aanrijtijden politie

Wilmien Haverkamp-Wenker
Foto: Noaberkracht

Dat politiemensen in uitgestrekte gemeentes als Tubbergen soms buiten de landelijk gestelde norm ter plaatse zijn, ligt aan diverse oorzaken en is veelal niet te wijten aan de organisatie van de politie. Dit bepleit burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker.

Haverkamp-Wenker nuanceert de landelijke discussie over de aanrijtijden van de politie door te stellen dat er meerdere factoren een rol spelen. Het korps streeft ernaar om in 90% van de gevallen binnen 15 minuten aanwezig te zijn. Echter, jaar op jaar blijkt dit percentage lager te zijn. “Op basis van de cijfers lijkt het alsof de aanrijtijden niet altijd gehaald worden, maar daar zit wel een verhaal achter. Ten eerste hebben we te maken met de macht van het getal. Want stel nu dat wij gemiddeld 5 prio’s per jaar hebben. Als je er dan bij 1 te laat bent, dan zakt je gemiddelde natuurlijk enorm”, aldus Haverkamp-Wenker. “Een tweede reden is dat politieagenten er niet altijd aan denken om te statussen, dat wil zeggen als ze ter plaatse zijn moeten ze een knop indrukken om de meldkamer door te geven dat ze zijn aangekomen. Maar wanneer zij worden geroepen, gaat het vaak om een noodgeval. Als er dan iemand op de grond ligt die gereanimeerd moet worden, geven ze dat prioriteit boven het melden dat zij ter plekke zijn. Dus dat wordt op zo’n moment gewoon vergeten – in alle gauwigheid.”

Eerste melding telt

Een andere belangrijke factor is het tijdstip waarop de politie wordt opgeroepen. De tijd gaat in zodra er een melding komt. Vaak wordt dan eerst de brandweer of ambulance opgeroepen, zoals bijvoorbeeld bij een reanimatie. Zijn zij ter plaatse en blijkt dat er toch politiehulp nodig is, dan wordt de politie alsnog gebeld. De aanrijdtijd gaat dan niet opnieuw in, maar blijft staan op het moment dat de eerste melding werd gedaan. Haverkamp-Wenker: “Op die manier lijkt het alsof de politie te laat is, maar is dat natuurlijk niet zo.”

Duitsers niet bevoegd

Tot slot is Tubbergen een plattelandsgemeente met een grote oppervlakte; 60 kilometer wegen en grenzend aan Duitsland. “Als ze van de ene kant van de gemeente naar de andere kant moeten rijden, kost dat soms wel 20 minuten. In de gebieden waar je grenst aan een andere gemeente, kan je de hulp inroepen van het buurcorps. Dat geldt echter niet voor onze Duitse collega’s. Dit heeft te maken met bevoegdheden die de Duitse collega’s hier niet hebben”, benadrukt de burgermoeder. “Als college houden wij wat betreft de aanrijdtijden de vinger goed aan de pols. We hebben regelmatig overleg met de politie en dan komt het verhaal achter de aanrijdtijden vaak ter sprake. Dus de cijfers zijn wat genuanceerder dan nu naar buiten komen. Komend jaar hoopt de politie dat het automatisch statussen mogelijk wordt op basis van GPS. Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het wijkteam Tubbergen.”

Reacties