Protest aangetekend tegen drinkwaterwinning in Mander

Dal van de Mosbeek te Mander
Foto: Ruud Ploeg

De provincies Overijssel en Gelderland hebben in totaal 30 reacties ontvangen op het milieueffectrapport (MER) over waterwinlocaties in Twente en de Achterhoek.

De zienswijzen gaan met name over de effecten op de landbouw, verdroging, natuurgebied Engbertdijksvenen, inklinking van veengronden en de waterkwaliteit bij de voorkeurslocatie in Vriezenveen en Daarle. Rond de bestaande winning in Mander leven er nog vragen over onder andere de relatie met Natura2000-maatregelen, de Duitse winning en de schaderegeling in het gebied.

Mander

Het MER heeft van eind januari tot en met begin maart 2017 ter inzage gelegen. Het onderzoek beschrijft de aspecten beschermbaarheid, duurzaamheid, effecten op natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur, inpasbaarheid en kosten.

Op basis van de uitkomsten van de MER hebben de betrokken partners (de provincies Overijssel en Gelderland, Vitens en de waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel en Drents Overijsselse Delta) hun voorkeur uitgesproken om de bestaande drinkwaterwinning Mander open te houden en een nieuwe locatie te ontwikkelen bij Vriezenveen en Daarle, beiden in Overijssel.

De gekozen winlocaties moeten per jaar in totaal zo’n 5-7 miljoen m3, ofwel 5-7 miljard liter, water leveren.

In de zoektocht naar (nieuwe) locaties voor drinkwaterwinning in Twente en de Achterhoek zijn in totaal 10 potentiƫle locaties beoordeeld. Maatschappelijke organisaties en de landbouw- en natuursector zijn bij dit proces betrokken. Hierbij ging het om Bergentheim, Lattrop, Sallandse Heuvelrug, Daarle, Vriezenveen, Markelosebroek, Goor, Lochem-Neede, Lochemseberg en Mander.

Lees meer

Reacties