“Voor een sterk Twente moeten we samen het verschil willen maken”

Foto: Gemeentebelangen/VVD

Gemeentebelangen/VVD is akkoord met een nieuw regionaal investeringsprogramma onder de noemer ‘Agenda van Twente’. Dat laat de partij via financieel woordvoerder Herbert Oude Luttikhuis weten.

Maandagavond zullen de leden van de gemeenteraad worden gevraagd in te stemmen met een nieuwe ‘Agenda voor Twente’, een investeringsprogramma voor alle 14 Twentse gemeenten dat 2018 tot 2022 beslaat. Het college van burgemeester en wethouders stelt hieraan jaarlijks €7,50 per inwoner bij te dragen, alsmede de mogelijkheid van nog eens €5 per hoofd van de Tubbergse bevolking te onderzoeken. “Onze inbreng in het voortraject, waarbij wij een meer concrete en minder onderwerpen bevattende agenda willen, is op veel punten gehonoreerd. Wij willen gelijk als in het voortraject ook in de uitvoering geïnformeerd en betrokken blijven. Voor een sterk Twente moeten we samen het verschil willen maken”, aldus raadslid Oude Luttikhuis. “Het gevraagde budget is wat ons betreft akkoord.”

Oude Luttikhuis is minder te spreken over het programma dat in de afgelopen jaren investeringen in Twente deed. “Er was veel planning en er is veel vergaderd. Daarnaast was vooraf niet goed gedefinieerd wat wij eigenlijk wilden met het beschikbare budget. Veel zaken zijn aan bod gekomen en er was vooral sprake van versnippering van gelden.”

Focus op techniek

“In de nieuwe agenda is wel goed nagedacht waar we op willen focussen: het kernwoord is techniek. Dat is waar wij als regio goed in zijn en dat in alle mogelijke facetten en combinaties. Als fractie Gemeentebelangen/VVD hebben wij al in de begroting van 2017 geld gereserveerd om onze ondersteuning voor een Agenda van Twente aan eenieder te laten zien”, aldus Herbert Oude Luttikhuis. “Wij hebben alle vertrouwen in deze Agenda van Twente en wij doen een dringende oproep aan de overige 13 gemeentes om ook hun vertrouwen uit te spreken in deze agenda.”

Reacties