Noaberkracht overtreedt wet met verboden bonusregeling voor ambtenaren

Foto: Onbekend

De samenwerkende gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben mogelijk jarenlang tegenover hun externe accountant verzwegen dat er een bonusregeling voor ambtenaren bestond, iets wat bij wet verboden is.

Onlangs kwam accountants- en belastingkantoor BDO uit Hengelo erachter dat alle werknemers van samenwerkingsverband Noaberkracht sinds 2014 in aanmerking kunnen komen voor een regeling waarmee ze meer of minder verdienen, afhankelijk van hun prestaties. Dat is echter wettelijk niet toegestaan, aldus BDO. Het bedrijf, dat jaarlijks de gemeentefinanciën controleert, maakt hiervan gewag in een vertrouwelijk schrijven aan commissie- en gemeenteraadsleden van beide gemeenten. “Vervolgens is geconstateerd dat een gelijkaardige prestatiebeloning ook is uitgekeerd aan de topfunctionarissen van gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in de boekjaren 2014, 2015 en 2016. Wij betreuren het ten zeerste dat wij dit hebben moeten constateren na afgifte van de controleverklaring en bieden hiervoor onze excuses aan”, schrijft BDO bovendien in het geheime raadsdocument.

Door de ‘opeens’ boven tafel gekomen ambtelijke bonusregeling moeten financiële stukken (jaarrekening en jaarverslag) van de boekjaren 2014, 2015 en 2016 worden aangepast. Een op dergelijke feiten gestoelde herziening is hoogst ongebruikelijk, zeker bij gemeenten.

‘Extra beloning is normaal’

De gemeente Tubbergen reageert behoorlijk laconiek op de beschuldiging van BDO dat er binnen haar ambtelijke organisatie sprake is van wettelijk gezien niet toegestane beloningen en ontkent dat de auditor meerdere jaren in het duister werd gelaten over deze ‘sigaar uit eigen doos’. “Als organisatie blijven wij anticiperen op veranderingen in de maatschappij. Dit geldt ook voor de manier van belonen”, zegt een woordvoerder over de regeling. “De arbeidsvoorwaardenregeling is vastgesteld en openbaar bekendgemaakt. Vaststelling van deze regeling heeft plaatsgevonden na afstemming met de vakorganisaties. Er is geen sprake van dat Noaberkracht Dinkelland Tubbergen de accountant de inhoud van deze regeling heeft onthouden.” Hoe het kan dat BDO pas na 3 jaar achter het bestaan van deze gemeentelijke bonusregeling komt, blijft vooralsnog onopgehelderd.

In de praktijk

Volgens de gemeente Tubbergen kan op grond van de huidige regeling een ambtenaar jaarlijks een prestatiebeloning van 2,5%-5% verdienen bij de beoordeling ‘goed’ en prestatiebeloning van 7,5%-10% bij de beoordeling ‘uitstekend’.  Dit wordt van jaar tot jaar beoordeeld.

Bij een wat mindere beoordeling kan de beloning ook komen te vervallen. Het totaal aan prestatiebeloningen maakt onderdeel uit van de reguliere loonsom binnen Noaberkracht.

Reacties