PvdA: ‘topbeambten’ moeten bonussen terugbetalen

Foto: CC0 Public Domain

In de afgelopen weken is er het nodige gepubliceerd over de bonussen aan ‘topambtenaren’ van Noaberkracht. Daarbij is enige onduidelijkheid ontstaan over de stellingname van de PvdA Tubbergen.

Fractieleider Henk Wessels: “Als PvdA Tubbergen zijn wij geen voorstander van het verstrekken van bonussen. Iedere werknemer heeft zijn eigen taakomschrijving en vult die naar behoren in. Hard werken en goed presteren hoeft daarom niet extra te worden beloond. Een goede inzet mag van iedereen worden verwacht.”

Binnen Noaberkracht zijn er in de afgelopen jaren bonussen verstrekt aan ‘topambtenaren’. Deze bonussen maakten deel uit van het vastgestelde prestatiebeleid van Noaberkracht, maar waren niet toegestaan binnen de landelijke regelgeving van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wessels: “Dat betekent dat de bonussen dus niet uitgekeerd hadden mogen worden. De accountant heeft deze fout vlak voor het zomerreces ontdekt en het vervolg moet zijn dat de bonussen teruggestort worden naar Noaberkracht.”

“Als gemeente Tubbergen willen we dat de burgers zich aan onze regels houden. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de gemeente zelf als het om landelijke regelgeving gaat”, aldus Wessels. “Als PvdA fractie Tubbergen zullen we direct na het zomerreces vragen stellen over het prestatiebeleid en indien nodig een motie indienen om het prestatiebeleid aan te passen ofwel te beĆ«indigen.”

Reacties